Ceník

ZŠ Volyňka je soukromá základní škola, schválená MŠMT. Vzhledem k dotačním pravidlům, které ministerstvo uplatňuje vůči soukromým školám, musíme chybějící část rozpočtu uhradit prostřednictvím školného (jedná se především o náklady na provoz, které jsou u veřejných škol hrazené z rozpočtu zřizovatele, resp. obce).

V případě zápisu sourozenců, nabízíme slevu. Je možné sjednat i sociální stipendium.

Cena školného na školní rok 2020/2021 je 4 000,- Kč měsíčně