červen 2020 v Dětské skupině

Written by admin

15 ledna, 2021

     Červen jsme zahájili ve školce dětským dnem. Děti si mohly přinést jednu hračku a jednu společenskou hru. Celý den byl v jejich režii. Četli jsme si pověst o Krokovi a jeho dcerách, pak jsme ji výtvarně ztvárnili. Víla Lesněnka nám poslala dopis, ve kterém bylo napsáno, že nám schovala poklad u kapličky svaté Ludmily. U kapličky jsme si opekli buřty a marshmallow. Koncem týdne jsme v týmovém projektu vytvořili mapy České republiky a probrali jsme dopravní prostředky.

Další týden nás provázelo téma princezny a rytíři. Řekli jsme si názvy pohádkových postav v angličtině, zopakovali jsme barvy, procvičili jsme počítání a na pohybových kartách jsme si zacvičili. Vyrobili jsme si královské koruny, meče, kouzelné hůlky a čepice jako má Bílá paní. Koncem týdne jsme se převlékli do kostýmů princezen a rytířů a na dvorečku jsme svedli boj s balónkovým drakem. V pátek jsme společně se školáky byli na výletě na hradě Helfenburk.

Předposlední červnový týden jsme začali opakováním dopravních prostředků a rozlosování našeho týdenního domácího projektu. Každý z nás si vylosoval jeden hrad nebo zámek a jako domácí úkol měl týden na to daný zámek, vyrobit, namalovat nebo jinak výtvarně ztvárnit a říct o něm pár zajímavostí. Pokračovali jsme tématem hrady a zámky. Vyzkoušeli jsme si poslepu postavit strážní věž a zjistili jsme, že to není vůbec jednoduché. Potom jsme také stavěli hrady z dřevěných tvarů podle vzoru. Úkolem bylo postavit hrady v týmech. Vyráběli jsme přáníčka ke dni otců. V pátek jsme si představili všechny naše projekty a potom jsme se vydali na muzejní zahradu na taneční vystoupení.

Poslední červnový týden nás provázelo téma středověk. Řekli jsme si, jak lidé ve středověku žili, co jedli, jak bydleli. Vyrobili jsme mozaikové obrazy a vitráže. Navštívili jsme zámek Kratochvíle. A uspořádali jsme v rámci poslední hodiny flétny ve školce koncert. Každý si přinesl hudební nástroj a všichni společně jsme si zahráli.

Poslední červnové a první červencové dny jsme věnovali tématům, které si vybraly děti. Dinosauři, zvířata, výlet do Strakonic, procházky, hřiště, zmrzlina. V pátek jsme se rozloučili na muzejním dvorečku. Děti předvedly rodičům závěrečné vystoupení, dostaly vysvědčení a dárečky. Rozloučili jsme se a potom jsme všichni společně poobědvali formou pikniku. Těšíme se na viděnou v září.

Další příspěvky…