Hmyz, byliny a dřeviny, moře – červen 2018

Written by admin

3 srpna, 2018

     Červen jsme zahájili dnem dětí, který se odehrával v  tématu  zážitkové první pomoci. Zkusili jsme zachraňovat zraněné. V dalším týdnu jsme pozorovali různé druhy hmyzu. Řekli jsme si něco o včelách, vosách, čmelácích. Hodně času jsme strávili venku. Zopakovali jsme i různé druhy motýlů, které jsme se naučili už loni. Ke svačině jsme měli perníčky ve tvaru včel a motýlů. Čas věnovaný dřevinám a bylinám jsme strávili hlavně venku, abychom pozorovali stromy a rostliny v přírodě. Měli jsme s sebou různé knihy, které nám pomohli určit druhy, které jsme neznali. V angličtině jsme si řekli, jaké části má strom nebo rostlina. Téma příroda bylo završeno společnou prací na muzejní zahradě, kde jsme vytvořili z větví čtverce a každý z nich připomínal prostředí, která jsme navštívili – les, rybník, louka. Poslední den školky nás potěšilo vysvědčení, předali jsme učitelům dárky a tím byl náš školní rok zdárně ukončen.

Další příspěvky…

leden 2021 ve škole ve Volyni

leden 2021 ve škole ve Volyni

S lednem ve Volyňce taky začal nový kalendářní rok – 2021, a také nové téma měsíce. Tentokrát nás provázelo téma „svět...