červenec 2021 příměstský tábor PRAVĚK

První den jsme se při ranním kruhu všichni seznámili, pověděli jsme si o vzniku světa, vyrobili si časovou osu, zhlédli krátký film o pravěku a poté se vydali na procházku, kde jsme si zahráli různé společné hry a lepili šaty pralidem Wilmě a Fredovi Flintstoneovým. Po obědě a poledním odpočinku jsme se byli protáhnout na oranžovém hřišti.

Další den byl opravdu nabitý. Hned ráno jsme si pověděli o dobách-kamenné, bronzové a železné. Zahráli jsme si hru s kamínky, kde jsme si procvičili tvary, jak v českém tak anglickém jazyce. Poté jsme si vytvořili obrázky s pohyblivými mamuty. Následovala svačina a ještě před odchodem na naši túru na Andělíček jsme si zazpívali při doprovodu kytary a různých hudebních nástrojů píseň V pravěku nebyly mobily. Po výšlapu na Andělíček jsme v týmech tvořili pravěké vesnicky a obydli,kde se ukázalo, jak obrovskou máme představivost. Odpoledne jsme si zkusili barvami naťupkat jeskynní malby a vyrazili jsme si pohrát na školní hřiště. Nejvíce nás bavila přetahovaná, vybíjená a skákání přes švihadlo.

Ve středu jsme si užili výlet. Ráno jsme si pověděli o důležitosti ohně a ještě před svačinkou jsme vyrazili k sv. Ludmile. Cestou jsme zkoušeli různé pokusy (Faraonovo hada, šifrování vzkazu nad svíčkou, které jsme ráno malovali mlékem), rozdělávali jsme oheň pomocí lupy, což se všem moc líbilo. K obědu jsme si opekli párečky a hady z těsta. Oheň jsme ještě využili na vypálení nádob, které jsme si vyrobili z keramické hlíny. Po příchodu zpět do školy jsme si ještě vyzkoušeli pokus s bonbony.

Následující den jsme si povídali o pravěkých nástrojích a lovu mamutů. Zhlédli jsme krátký film, jak mamuta ulovit. Poté jsme si v tymech mamuta i vytvořili. Po svačince jsme si zvládli ještě zatančit a zazpívat Elephant dance song a navštívili jsme muzeum, kde pro nás pani Jindra měla připravenou přednášku o pravěku. Zkusili jsme nabrousit pazourek o parohy a poté vyzkoušeli jeho ostrost na tvrdý papír. Venku jsme se proběhli a vrátili se na oběd. Kdo chtěl, vytvořil si obkreslením ruky ještě jednoho mamuta a po poledním odpočinku jsme vyrazili znovu ven na zelené hřiště, kde opět zvítězila hra na přetahovanou.

Poslední den našeho tábora jsme si povídali o pravěkém zemědělství, zhlédli krátký, dokument, zopakovali trochu písmena a čísla. Před svačinou jsme si vybarvili pravěké nádoby a vyrazili na procházku k řece, kde jsme se maličko osvěžili. Vytvořili jsme si papírové pralidi a zahráli s nimi hru vangličtině. Při cestě zpět do školy měly dnes děti překvapení a zašli jsme si na zmrzku. Odpoledne nás čekalo závěrečné hodnocení celého týdne a rozdávaní medaili a diplomu.

Další příspěvky…

Září a říjen 2021 v ZŠ Volyňka

Září a říjen 2021 v ZŠ Volyňka

Už jsou to dva měsíce, co jsme se po prázdninách vrátili do školy. První školní den jsme se všichni radostně přivítali...