Česko-anglická malotřídka Volyňka v šumavských luzích a hájích

     Naše škola získala akreditaci MŠMT v roce 2017 a základní vzdělávání poskytuje dětem mladšího školního věku už druhým rokem. Svým pojetím je stále povážana za alternativní a inovativní, ač my jsme přesvědčeni, že ukazujeme dětem svět tak, jak by bylo dobré pro všechny děti, tedy aby pro ně byla škola hrou každý den, aby se do školy těšily nejen na svačinu, nejen na tělocvik, nejen na kamarády, ale také na to, co se ten den nového naučí.

Základní škola je podle našeho mínění základ pro život, takže nám nejvíce záleží na tom, aby se děti za pro ně přirozených podmínek naučily číst, psát a počítat, projevovat své pocity, být asertivní, brát zodpovědnost za své činy a zůstat zvídavými nejlépe celý život.

Toho se snažíme dosáhnout několika cestami.

  1. Učíme děti od 1. do 5. třídy pospolu. V tvz. heterogenní třídě máme maximálně 15 dětí, což přináší spoustu výhod. Prvňák ve skupině se třeťákem nebo páťákem se snáze přizpůsobí zavedeným pravidlům a rychleji pochopí, jak se daný úkol má vypracovat. Učíme děti projevit svůj názor, mají právo říct ne, ale i si říct o pomoc a radu, o něž může požádat učitele i spolužáka.
  1. Bereme děti jako individuality. Měsíční plány jsou rozpracovány do týdenních plánů, do kterých jsou promítnuty klíčové znalosti tématu, ale přizpůsobujeme výklad, pracovní listy a pomůcky jednotlivcům, takže se dokonce prvňák může zajímat o vyjmenovaná slova, když na ně narazí a projeví o ně zájem.
  1. Ukazujeme dětem zážitkovou pedagogikou svět v souvislostech. Aby se dítě dokázalo ponořit do právě probírající látky, musí být v centru dění, musí mu dávat smysl, proč právě tohle se učí, a musí si to prožít několika smysly. Čím víc zapojených smyslů a čím víc silnějších zážitků, tím lépe si znalosti ukotví a zapamatuje. Budeme-li se seznamovat s lesní přírodou, není nic přirozenějšího než se do toho lesa vydat (tělesná výchova), naslouchat zpěvu ptáků (estetická výchova), vylít stopy sádrou (pracovní činnosti), vyrobit si herbář (psaní a prvouka), vyfotit zajímavé momenty a vytvořit z nich pexeso (estetická výchova a prvouka), zkoumat kůru stromů a lupou i to, co je pod ní (prvouka)… A abychom viděli a třeba i pohladili a nakrmili zvířata, navštívíme přírodní rezervace nebo i záchranné stanice a do lesa se vydáme za šera s panem myslivcem. Exkurze a výlety plánujeme klidně každý týden. Ve třídě, či za hezkého počasí na louce si přečteme knihu Jak stromy mluví (čtení), napíšeme si scénář k pohádce Bouda budka (psaní), kterou si pak i zahrajeme (dramatická výchova), budeme počítat žaludy a ořechy, šiškami budeme házet na strom a spočítáme si délku v metrech i v centrimetrech (matematika). Tudíž se v jednom tématu věnujeme všem školním předmětům.
  1. Dítě se učí brát zodpovědnost za své chování a jednání. Znamená to, že podle svého týdenního plánu se rozhodne, na čem chce ten den pracovat. Může si třeba jeden celý den číst, ovšem když nesplní všechny úkoly do stanovené doby, ponese si učivo třeba domů. Učí se tedy od 1. třídy plánovat svůj čas.
  1. Úkoly, žákovská, známky – nic z toho děti nepotřebují. Domácí úkoly zatěžovaly vždy celou rodinu. Nejdřív kroužky, pak večeře, potom domácí úkoly a hned spát. Kam se ztratilo „být s rodinou“? Ovšem projekty, na kterých děti pracují někdy i měsíc, vyžadují i domácí přípravu, kde píší, čtou, zkoumají, malují. Klasické poznámky od nás děti nedostanou. Problém se snažíme řešit hned, pokud je ovšem tak závažný, aby se řešil. Usilujeme o nesoutěživé prostředí a když se děti v něčem neshodnou, snažíme se, aby si problém děti vyřešily samy, v klidu a smírem. A známky? Děti jsou odjakživa zvídavé, ale každé jinak. Samy mají radost ze svého úspěchu a jsou smutní ze svého neúspěchu, dokáží si svůj výkon ohodnotit samy. My je vedeme také k tomu, aby svou práci dělaly pokaždé na 100 %, aby do ní daly všechno, aby pochopily, co jim ten úkol dá, když jej pokoří.
  1. Jsme česko-anglickou školou. Dva dny v týdnu vedeme v angličtině od Good morning po See you tomorrow. Angličtina je pro děti druhým přirozeným jazykem. K tomu máme od MŠMT akreditované výchovy (VV, HV, TV, PČ), které učíme jak v angličtině, tak v češtině, aby nebyly děti ochuzené o odborné termíny. Cizím jazykem je pro nás francouzština, kterou se učíme jednou týdně 60 minut v rámci zájmového kroužku. A pokud bude zájem, můžeme nabídnout i další jazyky. Seznámení se s cizími jazyky s sebou přináší i poznání jiných kultur, a tedy prevenci před šikanou, strachem z neznámého (xenofobie) a sociální fobií.

A jak se tedy vede našim prvňákům? 

     Prosinec jsme zasvětili divadelnímu představení Vánoční příběh, který proběhl 22. prosince 2018 ve Volyni na náměstí. Do konce listopadu se děti naučily číst s velkými písmeny pohádky a malované čtení. Naposledy četly o štědrém biskupovi Mikulášovi. Učíme děti číst genetickou i analyticko-syntetickou metodou, protože každému vyhovuje metoda jiná. Používáme i Montessori pohyblivou abecedu. Psát se děti učí písmem Comenia Script, ale v čítankách je patkové písmo, které dětem nedělá problém přečíst, a neopomíjíme ani písmo kličkové neboli psací. V matematice děti počítají do 20, někteří i odčítají, a začínají se zajímat o sčítání do 100. Děti zaujaly nové aktivity – počítací had (výsledek navazuje na další příklad) a obrázkové počítání (vybarví se část obrázku podle výsledku příkladu). Využíváme prvky Hejného metody, ale počítáme i s Montessori perlami a se stovkovou tabulkou.

Nikdo nemusí na nikoho čekat, když už všechno ze svého týdenního plánu umí, může si říct o aktivitu, kterou vidí u starších. V učebnici jednoduše přeskakujeme cvičení, která jsou pro nás lehká. Naší prioritou je, aby se dítě rozvíjelo, jak mu vědomosti dovolí. Může se samozřejmě stát, že je aktivita těžká, záleží na dítěti, jak ji zvládne, jestli bude chtít ještě mezikrok, nebo se bude chvilku na tím trápit. A když ani jedna varianta nefunguje, hledáme společně s dítětem, jak výsledku docílit. Neházíme po neúspěšném týdnu „dítě do žita“.

Ptáte se, jak takové děti uspějí na střední škole a v životě? Věříme, že bez problémů. Za deset let, kdy se naši budoucí prvňáci budou rozhodovat „kam dál“, bude svět zase o něco jinačí. Nevíme, jaké profese budou potřeba, jaké schopnosti, vědomosti a dovednosti se budou upřednostňovat, ale dovolíme si tvrdit, že zodpovědní, samostatní a upřímní jedinci budou „in“ vždycky.

 

Mgr. Eliška Novotná

ředitelka Základní školy Volyňka, z.s.

 

Chcete nás navštívit? Ve středu 23. ledna od 13:00 do 16:00 vás zveme na Den otevřených dveří. 6. února od 16:30 do 19:00 pořádáme pro rodiče Zažít Volyňku na jeden den, kde si popovídáme i prakticky ukážeme, jak to v naší škole chodí. Prosíme o přihlášení na email zsvolynka@gmail.com.

Sledujte naše FB stránky www.facebook.com/skolavolynka , kde zveřejňujeme aktuální fotografie a informace. 

Další příspěvky…