Co používáme ve výuce

Ve škole sice předměty nepoužíváme, ale pro lepší orientaci uvádime přehled výukových metod a pomůcek v kategoriích předmětů pro první stupeň ZŠ, tj. Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk jako samostatné předměty a Člověk a jeho svět, Člověk a práce, Hudební a výtvarná výchova jako předměty vyučované v tematických blocích nebo projektech.

 

MATEMATIKA:

 

Metoda prof. Milana Hejného: http://www.h-mat.cz/

 

GEOBOARD – prostorové vnímání, tvary, jemná motorika. Kdo nemá může trénovat i on-line :  https://www.mathlearningcenter.org/web-apps/geoboard

 

geoboard

a zde si můžete poslechnout jak významná může být práce s geobordem pro rozvoj nových neuronových spojů a následně pak i pro soustředění, chování a akademický prospěch dítěte. Bain based learning: Glynda Lee Hoffman

 

 

 

ANGLIČTINA:

Angličitnu vyučujeme formou hry a ponoření do cizojazyčného prostředí již v předškolní třídě a pak pokračujeme v 1. třídě a dále. Výuka jazyků je prokazatelně nejefektivnější (zejména v oblasti fonetiky) v raném věku, do šesti let, kdy si děti jazyky osvojují intuitivně a nápodobou. Děti si zvykají na nové zvuky a učí se je vytvářet, a to je značně zvýhodňuje při pozdějším učení se jazykům. Kromě toho si fixují ustálená spojení, slovní zásobu i gramatické vzorce, aniž by se je musely vědomě učit. Nejčastěji používáme metody TPR a CLIL.

 

TPR – Total Physical Response – děti si spojují angličtinu s vlastním tělem a pohybovým aparátem. Krásná kombinace tělesné výchovy a výuky cizího jazyka

 

CLIL –  Content Language Integrated Learning – výuka angličtiny a tématu/předmětu v jednom

 

Elektrika pro každého – ocení i ti, které fyzika bohužel nikdy nebavila