Čtvrt roku ve školce

Written by admin

29 prosince, 2016

     Naše nová škola je v provozu teprve pár měsíců. Za tu dobu jsme ale stihli opravdu hodně: přes 60 hodin venku za každého počasí, děti na výletech ušly 44km, zmapovaly široké okolí Volyně od centra přes Valchu, Malsičku, Andělíček, Šibeniční vrch, Milejovice, Dobrou vodu, Střítež, Neuslužice až po Malenice a Lčovice. Na výletech a ve Volyni jsme se seznámili se spoustou výjimečných lidí a navštívili krásné instituce a vždycky se naučili něco nového.

Každé takové skutečné prostředí je podnětnější než jakákoli školní třída. Každé dítě je přirozeně zvídavé a samo vyhledává učení. My jen nabízíme podněty a děti samy posouvají hranice poznání. Držíme se Komenského zásady že: nic není v rozumu, co předtím neprošlo smysly, a dáváme dětem možnost si vše empiricky odvodit, aby pak jejich poznání bylo trvalé a pro ně smysluplné.

Protože život nelze rozdělit na předměty, učíme všechno naživo. Nečteme slabikář ani nepíšeme do písanky. Čteme, co děti právě zajímá, co mají kolem sebe – cedule, nápisy, jízdní řády. Počítáme všechno, co se dá, ale nemáme žádný pracovní sešit, neboť ten je všude kolem nás. Neučíme se jen poslouchat, učíme všemi smysly. Děti píší na papír i do písku, do vosku i do hlíny. Každé téma, kterým se děti zabývají v sobě skrývá všechny školní předměty. Když jsme se učili o včelách, nebyla to jen přírodověda, ale také matematika při počítání dělnic, trubců, skládání šestiúhelníků do včelích plástů, byla to fyzika, když děti tavily vosk a odlévaly svíčky a ozdoby nebo když nosily nektar v brčku do úlu, byl to český jazyk, písmeno V na všechny způsoby, výtvarná výchova a grafomotorika, pohyb při hrách na včely, nošení pylu, společenské chování při návštěvě pana včelaře a muzea včelařství. Přitom si děti vlastně pořád jen hrály, neboť hra je pro ně nejpřirozenější proces učení.

A to jsou našimi žáky jen předškoláci. V první třídě to bude ještě větší zábava. Přidejte se k nám jako rodiče nebo dobrovolníci, přijďte si vyzkoušet, jaké to je. Naše škola je otevřená všem dobrým lidem a stojí na spolupráci s nimi a s celou společností, ve které žijeme.

Chcete-li, aby i vaše děti skutečně zažily školu hrou, můžete je k nám přihlásit na druhé pololetí.

Další příspěvky…