Den otevřených dveří a workshop poprvé ve Strakonicích

Written by admin

1 března, 2020

Ve čtvrtek 5. března Vás rádi přivítáme na workshopu pro rodiče ve Volyni (nám. Svobody 147, Volyně).

Srdečně vás zveme do nově otevírané třídy ve Strakonicích. Ve čtvrtek 12. března 2020 od 13:30. Najdete nás na adrese: Lidická 194, Strakonice

 
 •  Od 13:30 do 16:00 PROBĚHNE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Přijďte se podívat s dětmi do naší nové třídy.
 • Od 15:30 proběhne PŘEDSTAVENÍ všech průvodců týmů ZŠ Volyňka.
 • A od 16:30 do 18:00 PROBĚHNE WORKSHOP, kde se budeme podrobněji věnovat konceptu výuky a představíme vám, jak vypadá den u nás ve škole. Přijďte si na vlastní kůži zažít, jak se děti u nás učí. Workshop je určen pro rodiče. Prosíme o přihlášení na zsvolynka@gmail.com

Přijďte si s námi prožít hezký den. Rádi si s vámi popovídáme o tom, jak to u nás chodí.

Těšíme se na vás

za tým ZŠ Volyňka

Mgr. et Mgr. Jana Kašparová

a Mgr. Jana Křišťanová

Fotografie na FB zde

Informace o přijímání žáků na školní rok 2020/2021

Základní škola Volyňka, z.s. bude v novém školním roce přijímat

do třídy ve Volyni  5 žáků 1., 2.,3. až 4. ročníku,

a do třídy ve Strakonicích 15 žáků 1.,2. a 3. ročníku.

Předškolní třída pro děti od 4 do 6 let bude v novém školním roce přijímat

do třídy ve Volyni 6 dětí

a do třídy ve Strakonicích 12 dětí.

Zájemci z řad rodičů jsou více než vítání absolvovat workshop o vzdělání přímo ve škole, kde se tak sami seznámí s naším konceptem a stylem vzdělávání. 

 

Informace na emailu zsvolynka@gmail.com nebo na tel.: 776 029 734.

 Škola Volyňka získala akreditaci MŠMT v roce 2017 a  základní vzdělávání tak poskytuje dětem mladšího školního věku už třetím rokem. Škola Volyňka má akreditovaný 1.-9.ročník. Svým pojetím je některými považována za alternativní a inovativní, nicméně nic to nemění na tom, že naší prioritou je poskytnout dětem kvalitní vzdělání zábavnou formou a vytvořit pro ně prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kam se budou každý den těšit.

Děti se za pro ně přirozených podmínek v základní škole naučí číst, psát a počítat, projevovat své pocity, být asertivní, brát zodpovědnost za své činy a nepřestat být zvídavými ani potom, co opustí brány školy.

V našem případě se cílů vzdělávání snažíme dosáhnout následujícím způsoby:

 1. Učíme děti od 1. do 3. ročníku v jedné třídě. Ve skupině máme maximálně 15 dětí, což umožňuje větší míru invidualizaci výuky. Děti si napříč ročníky mohou vzájemně pomoci a jeden od druhého se učit novému.
 2. Na žáky je nahlíženo jako na jednotlivce s rozdílnými potřebami. Měsíční tematické osnovy jsou rozpracovány do týdenních plánů a výklad látky, pracovní listy i pomůcky jsou pak přizpůsobeny jednotlivcům i ročníkům, přičemž u nás ale neplatí mezipředmětové ani meziročníkové bariéry.
 3. Jsme česko-anglickou školou. Dva dny v týdnu zařazujeme do výuky anglický jazyk, a to nejen v hodině, ale i o přestávkách. Angličtina se tak malými kroky stává pro děti druhým přirozeným jazykem. Kromě toho má naše škola také od MŠMT akreditované výchovy (VV, HV, TV, PČ) v cizím jazyce. Výuka těchto předmětů však probíhá v češtině i angličtině pro lepší rozvoj slovní zásoby a terminologie v obou jazycích.
  Cizím jazykem se tak pro nás stala francouzština, kterou se učíme jednou týdně 60 minut v rámci nepovinného předmětu.  Seznámení se s cizími jazyky s sebou přináší i poznání jiných kultur, a tedy prevenci před šikanou, strachem z neznámého (xenofobie) a sociální fobií.
 4. Zážitkovou pedagogikou ukazujeme dětem svět v souvislostech. Učíme se prožitkem a snažíme se zapojit všechny naše smysly. Budeme-li se seznamovat s lesní přírodou, není nic přirozenějšího, než se do nejbližšího lesa vydat (tělesná výchova), zaposlouchat se do zvuků v přírodě (estetická výchova), vylít zvířecí stopy sádrou (pracovní činnosti), vyrobit si herbář (psaní a prvouka), vyfotit zajímavé momenty a vytvořit z nich pexeso (estetická výchova a prvouka), a další. … Pro bližší kontakt s přírodou a vlastní prožitek z učení zařadíme návštěvu do přírodní rezervace nebo záchranné stanice. Exkurze a výlety plánujeme několikrát do měsíce.
 5. Učíme se venku. Děti potřebují být venku pro své zdraví i učení. Snažíme se, aby děti část dne trávili venku. Odpolední družina venku je samozřejmostí. Kontakt s přírodou významně přispívá k duševnímu zdraví a pohodě. Spojení se skutečným světem přináší pocit smysluplnosti učení. Roste pocit uspokojení z vlastního učení.
 6. Dítě se učí brát zodpovědnost za své chování a jednání. V rámci kolektivu platí předem dohodnutá a všemi odsouhlasená pravidla. Jejich porušení s sebou přináší sebereflexi a zároveň možnost vybrat z nabídky, jak takovou situaci řešit.
 7. Domácí příprava a slovní hodnocení. Školáci doma v rámci každodenní 15 minutovky (5 min psaní, 5 min čtení, 5 minut matematika) průběžně pilují, co se ve škole naučili a kromě toho plní i praktické úkoly v rámci celoměsíčních projektů. Všichni jsou hodnoceni slovně a své výkony pravidelně konzultují s pedagogem.
 8. Odpolední kroužky a družina. Děti v odpoledních hodinách mají možnost trávit čas v družině nebo na kroužcích, jako např.: klub cestovatelů, malý technik, keramika, výtvarný kroužek nebo angličtina.

Další příspěvky…

Září a říjen 2021 v ZŠ Volyňka

Září a říjen 2021 v ZŠ Volyňka

Už jsou to dva měsíce, co jsme se po prázdninách vrátili do školy. První školní den jsme se všichni radostně přivítali...