Dětská skupina ve Strakonicích

FotografieVidea

O nás

Základní informace

  • přijímáme děti od 3 do 6 let
  • ve skupině max. 12 dětí
  • dva dny pouze v anglickém jazyce
  • integrovaná tématická výchova = učení v souvislostech (měsíční témata)
  • individuální přístup k žákům
  • moderní výukové metody
  • kroužky-francouzský jazyk, malý technik, turistický oddíl, keramika, flétna, výtvarný kroužek pro rodiče a děti
  • trávíme čas v přírodě a na zahradě
  • provozní doba 6:45 – 16:00h

Ceník

Výše školného na školní rok 2020/2021 činí 3700 Kč měsíčně.

Výše slevy na dani za umístění dítěte v DS je za rok 2020: 14 600Kč

V případě otázek nás prosím kontaktujte na tel. +420 776 029 734 nebo na emailu volynkaskolka@gmail.com 

 

Vybudování česko-anglické dětské skupiny Volyňka ve Strakonicích, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015663