Dětská skupina

FotografieVidea

O nás

Základní informace

  • přijímáme děti od 3 do 6 let
  • ve skupině max. 12 dětí
  • dva dny pouze v anglickém jazyce
  • integrovaná tématická výchova = učení v souvislostech (měsíční témata)
  • individuální přístup k žákům
  • moderní výukové metody
  • kroužky-francouzský jazyk, malý technik, turistický oddíl, keramika, flétna, výtvarný kroužek pro rodiče a děti
  • trávíme čas v přírodě a na zahradě

Ceník

Výše školného na školní rok 2020/2021 činí 3700 Kč měsíčně.

Výše slevy na dani za umístění dítěte je za rok 2020: 14 600Kč. 

V případě otázek nás prosím kontaktujte na tel. +420 776 029 734.

 

 

Transformace a provoz dětské skupiny Volyňka, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015005

 

Malý technik

Kroužek pro děti od 5 let

Úterý od 14:30 hodin s Pavlem.

Flétnička pro začátečníky

Kroužek pro děti od 3 let

Individuálně s Kateřinou Glinzovou

Výtvarný kroužek pro rodiče a děti

Kroužek pro děti od 4 let

Úterý od 15:30 s Petrou Mackovou

Vodácko-turistický oddíl

Kroužek pro děti od 6 let

Čtvrtek od 14:30 hodin do 16:00 hodin s Mgr. Janou Křišťanovou