Jak mohu také pomoci

Máte-li chuť udělat dobrý skutek, můžete:

 

  • se stát dobrovolníkem a pomáhat nám v práci s dětmi
  • věnovat materiální dary podle potřeby naší školy
  • se stát členem našeho týmu
  • zaslat finanční příspěvěk na činnost našeho spolku na účet: 2301033876/2010
  • o nás třeba jen mluvit a šířit osvětu ve svém okolí