Kroužky

Název projektu: Dětský klub Volyňka reg. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016391

Dětský klub Volyňka je realizován za finanční podpory EU.

Odpolední program je plný tvoření, her a pobytu venku.