Listopad 2019 ve Volyňce

Written by admin

6 prosince, 2019

     Listopadem nás ve škole provázelo téma barev a podzimu. S barvami jsme experimentovali a učili se vyrábět z barev primárních barvy sekundární a jejich další odstíny. Barvy nás doprovázely i v českém jazyce, kde jsme se naučili barevná slovní spojení a přirovnání. V druhém týdnu jsme navíc každý den věnovali jedné nebo dvěma barvám a přečetli jednu z barevných pohádek. Dokončili jsme projekt „Záložka do knížky“ ve spolupráci se slovenskou základní školou a mohli jsme se těšit z nových záložek a slovenské pohádky od našich nových kamarádů. S barvami a naším měsíčním tématem jsme se potom v posledním týdnu rozloučili v prvouce zamyšlením se nad multikulturalismem a barevným světem kolem nás.
Připomněli jsme si i několik významných listopadových dní. V angličtině jsme si například pověděli o Guy Fawksovi a Bonfire Night, která se slaví ve Velké Británii. Přivítali jsme sv. Martina na bílém koni, vzdali poctu všem válečným veteránům a připomněli si 30-té výročí 17. listopadu. Kromě toho jsme si také pověděli o Movemberu a v rámci měsíce věnovaného prevenci rakoviny jsme si zkusili vypěstovat mikulášský plnovous.
I v tomto měsíci jsme navštívili knihovnu a několik hostů dorazilo také k nám do Volyňky, mezi nimi i paní Nováková, která nám předvedla, jak se hraje na strakonické dudy a měli jsme možnost si s ní i zazpívat několik folklórních písniček z našeho regionu. Úspěšně jsme zakončili plavecký výcvik a bez prodlení zahájili kurz bruslení na strakonickém zimním stadionu.
Závěr měsíce patřil přípravám na měsíc další, prosinec. Vyráběli jsme vánoční punčochy, drobné dárečky a vánoční přáníčka, cvičili na vánoční besídku a při zpěvu koled se pomalu a jistě začali těšit na zimu.

Další příspěvky…

leden 2021 ve škole ve Volyni

leden 2021 ve škole ve Volyni

S lednem ve Volyňce taky začal nový kalendářní rok – 2021, a také nové téma měsíce. Tentokrát nás provázelo téma „svět...