listopad 2020 ve škole ve Volyni

Written by admin

14 prosince, 2020

      Listopadem nás provázelo téma „svět pod lupou“ a zabrousili jsme tak okrajově do světa vědy. Seznámili jsme se s výzkumnými postupy a také s některými nástroji, které nám slouží při pozorování, jako například s mikroskopem, lupou nebo dalekohledem. Se školáky jsme potom týden po týdnu zkoumali přírodní elementy – vodu, vzduch a oheň. V první části měsíce jsme se museli přizpůsobit distanční výuce a setkávali jsme se v online prostředí. To nám ale nebránilo být doma i tak kreativní a za pomoci rodičů měli školáci splnit několik drobných úkolů. Prvním z nich bylo vybrat si ve svém okolí předmět a zkusit ho pro ostatní ztvárnit v jeho zvětšené podobě tak, abychom mohli následně uhodnout, co bylo předlohou výkresu. V rámci studování vody a vodního živlu školáci stavěli lodičky z přírodních materiálů a nutno říct, že se této výzvy všichni zhostili s odhodláním lodních inženýrů. Volyňka je tak připravena na jarní sezónu a může vypustit na hladiny českých vodních toků vlastní flotilu.

Na obrazovkách jsme při online hovorech stihli ještě přivítat Martina na bílém koni a zavzpomínat na výročí dne 17. listopadu. Další den jsme se mohli už zase všichni vrátit do školních lavic a zahrát si s kamarády na dvorečku o přestávkách fotbal. Na to se kluci těšili nejvíc.

Ve druhé polovině měsíce, kterou jsme tedy absolvovali všichni již prezenčně, se nám podařilo dokončit náš větší zářijový projekt, a to naši naučnou stezku. Na okruhu vedoucím od bran školy až k Andělíčku našlo své místo 16 naučných tabulí. K nim je k dispozici i pracovní list a mapka. Stezku jsme si sami prošli a procházku si moc užili. Několik cedulí jsme museli bohužel hledat mimo stezku a opravit, protože se nejspíš dostaly do nenechavých rukou někoho cizího.

Listopad jsme zakončili povídáním si o ohni, požární bezpečnosti a čas jsme také věnovali několika pokusům se svíčkami. V posledním týdnu nám dělaly společnost objemné encyklopedie a podělili jsme se o typy na krásné knížky na čtení v rámci našeho prvního čtenářského klubu. Připomněli jsme si, proč muži v listopadu neholí své knírky a vousy, a oslavili válečné veterány. Vyrobili jsme si ledový svícen, vánoční ozdoby z březových koleček a vlastní adventní věnec, abychom tak mohli prosinec přivítat v plné vánoční parádě. The final Christmas countdown is ON!

Další příspěvky…

leden 2021 ve škole ve Volyni

leden 2021 ve škole ve Volyni

S lednem ve Volyňce taky začal nový kalendářní rok – 2021, a také nové téma měsíce. Tentokrát nás provázelo téma „svět...