Listopad v dětském klubu a dětské skupině ve Volyni

Měsíc listopad jsme zahájili v dětském klubu podzimním tématem draci. Procvičili jsme si na nich čísla, barvy a písmena. Draky jsme si také vyrobili a zkusili jsme si je venku pustit. Měli jsme také ohýnek, pekli jsme jablka a brambory. Užili jsme si bruslení na zimním stadionu ve Strakonicích a cvičení v tělocvičně.

Další týden se nesl v tématu podzimní listí. Snažili jsme se rozluštit tajemství  podzimního listí, proč hraje všemi barvami. Prohlédli jsme si strukturu listí, vysvětlili jsme si, co je to fotosyntéza a zahráli jsme si na ni. V aktivitách jsme si procvičili barvy, pozornost a jemnou motoriku při šněrování listů. Nakonec jsme si zahráli na přírodu, jak barví listí a míchá na nich různé barvy. Také jsme se pustili do zadělávání kynutého těsta na svatomartinské rohlíčky. Potom jsme shlédli krátký příběh o sv. Martinovi a vše jsme si v kruhu zopakovali nad obrázky a v aktivitách. Řekli jsme si říkanku o sv. Martinovi a zazpívali o něm písničku. Také jsme si užili pondělní bruslení a středeční tělocvičnu.

Další týden jsme si opět užili bruslení ve Strakonicích. Ve školce jsme si pak povídali o podzimní sklizni. Podzimní plody jsme rozdělili podle barev. Plody jsme rozdělili na ovoce a zeleninu a zahráli jsme si pohádku O veliké řepě.

Tento týden nás čekalo téma zimní spánek zvířat. Pak jsme opakovali, co již víme o zimním spánku zvířátek – hibernaci, rozdělili si zvířátka na ty které hibernují a ty, kteří nespí zimním spánkem,. V aktivitách jsme si procvičili předmatematické představy, pozornost a postřeh a zahráli jsme si hru na medvěda. Nakonec jsme si vystříhali zvířátka a nalepili na jejich místo k přezimování. Po svačince jsme si nakreslili a nalepili spícího medvěda v brlohu. Venku jsme se vydali na Ostrovec na výzkumnou výpravu za ježčími příbytky. V ranní kruh jsme otevřeli vyprávěním o Adventu. Poslechli jsme si příběh O adventním věnci a pověděli jsme si, jaké činnosti se dělají v Adventním čase. V aktivitách jsme si při ,,rozsvěcování“ svíček procvičili předmatematické představy a pozornost a  postavili jsme si Betlém. Po svačince jsme si ozdobili Adventní věnec a naučili se básničku a písničku pro Mikuláše a zatančili si taneček. Venku jsme si zahráli ,,Na opičky“ a.,, Pan čáp ztratil čepičku“. Před obídkem jsme si ještě zapálili 1. svíčku na adventním věnci.

Měsíc listopad jsme v dětské skupině začali tématem podzim. Procvičili jsme si anglické počty a barvy na různých aktivitách. Také jsme si procvičili matematické dovednosti. O francouzštině jsme si zkusili postavit Eiffelovu věž. Na Dušičky  jsme vyrazili zapálit svíčky na hřbitov a podívali jsme se i do kostela. Také jsme si užili bruslení na zimním stadionu ve Strakonicích a cvičení v tělocvičně.

Další týden jsme v podzimně laděných aktivitách procvičili hláskování, počítání, počáteční hlásku ve slově i anglické barvy. Rozhýbali jsme se při anglických písničkách a po vystřihnutí listu jsme si zahráli dechovou hru na ježka.

I další týden se nesl v podzimně laděných aktivitách. Procvičili hláskování, počítání, počáteční hlásku ve slově i anglické barvy. Rozhýbali jsme se při anglických písničkách a po vystřihnutí listu jsme si zahráli dechovou hru na ježka. Venku děti hledaly kamínky, které si namalujeme a tvořily obrázky z přírodnin. Další den  jsme si namalovali kamínky a procvičili u toho anglicky barvy. V ranním kruhu jsme pokračovali ve svatomartinských aktivitách – počty, stíny, posloupnost, ale i porovnávání dětem moc šlo. Vybarvili jsme si obrázek, kde jsme i přilepili Martinův červený plášť.

Další listopadový týden jsme si užili další hodinu bruslení. Naučili jsme se novou Anglickou písničku Barn swallow a tvořili jsme vlaštovky a veverky. Procvičili jsme si optickou paměť a zopakovali jsme barvy a členy rodiny.

Poslední týden jsme se seznámili s novým tématem – stromy a listy. Poté jsme si udělali pracovní listy, zahráli jsme si pexeso na poznávání stromů a tvořili jsme. Šli jsme na hřiště a hezkou slunečnou procházku Volyní. Také jsme si povídali, z čeho se strom skládá a hráli jsme hru na poznávání stromů. Zopakovali jsme písničky a pak jsme vyrazili do tělocvičny cvičit. Procvičili jsme barvy ve francouzském jazyce. Vypracovali jsme pracovní listy a zahráli jsme si zazpívali.

Další příspěvky…

Září a říjen 2021 v ZŠ Volyňka

Září a říjen 2021 v ZŠ Volyňka

Už jsou to dva měsíce, co jsme se po prázdninách vrátili do školy. První školní den jsme se všichni radostně přivítali...