Naučná stezka žáků ZŠ Volyňka ve Volyni+pracovní list ke stažení

Written by admin

14 listopadu, 2020

zde ), z nichž se výletníci mohou dozvědět různé informace o Volyni. Jedna z tabulek je oboustranná. Na to která, musí výletníci zkusit přijít sami. Dvě z tabulek mají navíc formu odlišnou od ostatních a jsou ukryté u kořenů stromů.
Každá tabulka je opatřena QR kódem, který propojí zvídavého pozorovatele s internetovou schránkou, kde je uložena mapa stezky, pracovní list s křížovkou a také fotografie všech informačních tabulek pro případ, že by se nám některá ze stezky zmizela.
Pracovní list ( Pracovní list_Naučná stezka) obsahuje 17 otázek, jejichž odpovědi lze najít na jednotlivých tabulkách. Odpovědi zapsané do křížovky pak prozradí tajenku.
Brzy se můžete těšit na naučnou stezku příběhy Strakonicka, kterou vytvořili žáci v ZŠ Volyňka ve Strakonicích.
Mapa
Pracovní list_Naučná stezka-page-0 (1)

]]>

Další příspěvky…

leden 2021 ve škole ve Volyni

leden 2021 ve škole ve Volyni

S lednem ve Volyňce taky začal nový kalendářní rok – 2021, a také nové téma měsíce. Tentokrát nás provázelo téma „svět...