Naučná stezka žáků ZŠ Volyňka ve Volyni+pracovní list ke stažení

Written by admin

18 prosince, 2020

     Základní škola Volyňka, z.s. staví svůj výukový koncept na systému integrované tématické výuky. Jak je patrno z názvu, je na takové škole učivo všech předmětů (český jazyk, matematika, angličtina, francouzština, přírodověda, pracovní činnosti, výtvarná výchova) integrováno k nějakému tématickému celku. Žáci Základní školy Volyňky, z.s. se během měsíce září věnovali tématu – „Svět kolem nás“. V rámci projektu jsme se učili pracovat s mapou, poznávat mapové a turistické značky, naučné stezky v okolí a pracovali na naší vlastní naučné stezce, kterou bychom vám rádi představili.

Naučná stezka žáků ZŠ Volyňka začíná a končí u vstupu do budovy školy. (Nám. Svobody 147, Volyně)

Na stezce je celkem 16 stanovišť (viz mapa nebo odkaz zde ), z nichž se výletníci mohou dozvědět různé informace o Volyni. Jedna z tabulek je oboustranná. Na to která, musí výletníci zkusit přijít sami. Dvě z tabulek mají navíc formu odlišnou od ostatních a jsou ukryté u kořenů stromů.
Každá tabulka je opatřena QR kódem, který propojí zvídavého pozorovatele s internetovou schránkou, kde je uložena mapa stezky, pracovní list s křížovkou a také fotografie všech informačních tabulek pro případ, že by se nám některá ze stezky zmizela.
Pracovní list ( Pracovní-list_Naučná-stezka) obsahuje 17 otázek, jejichž odpovědi lze najít na jednotlivých tabulkách. Odpovědi zapsané do křížovky pak prozradí tajenku.

Brzy se můžete těšit na naučnou stezku příběhy Strakonicka, kterou vytvořili žáci v ZŠ Volyňka ve Strakonicích.

Další příspěvky…

leden 2021 ve škole ve Volyni

leden 2021 ve škole ve Volyni

S lednem ve Volyňce taky začal nový kalendářní rok – 2021, a také nové téma měsíce. Tentokrát nás provázelo téma „svět...