Poslední volná místa v dětské skupině ve Strakonicích

Written by admin

19 července, 2020

Rozšiřujeme se do Strakonic!

Nejen ZŠ Volyňka otevře od září 2020 svou pobočku ve Strakonicích, ale i česko-anglická dětská skupina najde své místo ve Strakonicích v Bezděkovská ulici.

Srdečně Vás zveme na seznamovací dny 17. a 18. srpna a 26., 27., 28. srpna. Seznamovací dny jsou určeny pro děti, kteří k nám nastupují nebo se jen chtějí přijít podívat, jak to u nás chodí s rodiči či samy. Prosíme o přihlášení na email volynkaskolka@gmail.com

dětská skupina Strakonice

Komu je dětská skupina určena?
Naše dětská skupina je určena dětem od 4 do 6 let. (Po domluvě jsou možné i mladší děti, vždy záleží na vyzrálosti dítěte).
Ve skupině je maximálně 12 dětí.

Jaký je koncept?
Předškolní děti ve věku od tří do šesti let disponují mimořádnými schopnostmi pro vstřebávání informací. V této fázi života absorbují informace z okolního prostředí bez sebemenšího úsilí. Abychom využili této jejich přirozené schopnosti porozumět světu prostřednictvím aktivní činnosti, smyslových požitků a vlastních prožitků, je třída pečlivě připravena tak, aby dětem nabízela konkrétní, praktické a na učiteli nezávislé pomůcky, s nimiž mohou děti samostatně pracovat. Tyto materiály slouží k tomu, aby děti pochopily abstraktnější pojmy, které by se v tradičních podmínkách buď musely naučit nazpaměť, nebo by je zkrátka musely akceptovat. Speciálně vyškolení učitelé zajišťují vedení a výuku, seznamují děti s širokou škálou aktivit a zároveň každému z nich dávají prostor věnovat se svým osobním zájmům a postupovat tak dle tempa každého jednotlivého dítěte. Tímto způsobem si předškoláci utváří pevné základy, na nichž budou později stavět všechny své další poznatky a vědomosti.

Náš koncept stojí na integrované tématické výchově, kdy se jednotlivé složky předmětů integrují k nějakému tématickému celku. Jedno celoroční téma se člení na měsíční podtémata, a ta na týdenní tématické celky. Množství nových dovedností se děti učí v okamžiku, kdy je k něčemu potřebují, a tudíž vidí bezprostředně jejich smysl. Na motivaci má vliv i to, že se děti mohou podílet na podobě výuky (navrhovat podtémata, vymýšlet projekty, pomáhat mladším apod.). Učení zde probíhá velmi přirozeným způsobem s možností volného pohybu a prostorem pro individualitu.

Naše dětská skupina je česko-anglická a dva dny jsou vedeny v anglickém jazyce.

Poznáváme vše v praxi
Nedílnou součástí je také to, že o všem co si povídáme, tak si taky vyzkoušíme v praxi. Ke každému tématu nás čeká exkurze, výlet, návštěva apod.
Spolupracujeme s dětmi ze ZŠ Volyňka i s dětmi z dětské skupiny ve Volyni. Společně jezdíme na výlety, děláme projekty nebo si jen tak hrajeme.

Pomáháme
Učíme děti, že pomáhat je normální a že nejsme na světě sami. Jezdíme na návštěvy do domova důchodců, účastníme se různých charitativních akcí.

Sportujeme
Každodenní pohyb venku je samozřejmostí. Snažíme se dětem i ukázat různé sporty -bruslení, plavání, lyžování a různé míčové hry.

Zapojujeme se
Zapojujeme se s dětmi do různých komunitních akcí v rámci Strakonic a Volyně -workshopy, festivaly, vystoupení

Kroužky

Další příspěvky…

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLYŇKA, z.s.      Základní škola Volyňka, z.s. vypisuje ve dnech 24.4. od 14:00 o...