říjen 2020 v dětské skupině

Written by admin

17 prosince, 2020

     Téma měsíce října je svět uvnitř nás. A tak jsme jako hlavní téma zvolili lidské tělo.

První týden jsme si v dětské skupině povídali o tom, co bychom měli udělat, abychom byli zdraví. Přečetli jsme si pohádku o líném medvídkovi, který pořád jenom spal a jedl. Mluvili jsme o potravinách, jaké je v hodné jíst a v jakém množství. Každý z nás si sestavil svůj talíř toho, co sní za celý den. Mluvili jsme také co je a není vhodné pro naše zuby a proč bychom o ně měli pečovat, aby se nekazily. V polovině týdne jsme zahájili kurz bruslení.

Druhý týden jsme věnovali naším orgánům. Mluvili jsme o krvi, z čeho se skládá a proč je pro nás tak důležitá. Ukázali jsme si, jak pumpuje naše srdce krev a poslechli jsme si jeho rytmus stetoskopem. Odpoledne jsme si vytvořili kostru z papírových ruliček. Také nás navštívila záchranářka, která nám řekla, jak se chovat, když se někomu stane nějaký úraz nebo nehoda. Zkusili jsme si obvázat různá zranění a zlomeniny. Na figuríně jsme si zkusili masáž srdce. Vyjmenovali jsme si orgány v těle, řekli jsme si, k čemu slouží a potom jsme si vyrobili orgánová trička. Vyzkoušeli jsme si, jak fungují plíce a jedny jsme si také z balonků a brček vyrobili. Týden jsme zakončili povídáním o mozku a o jeho důležitosti pro nás život. Řekli jsme si něco o Havelském posvícení a ozdobili jsme hnětýnky.

Další týden jsme začali tématem smysly. Každý den jsme si představili jeden smysl. Zkusili jsme se poznávat po čuchu. Řekli jsme si, jak funguje oko a jaké jsou jeho části, jak vnímáme barvy a zkusili jsme si pár pokusů s barvami. Uprostřed týdne jsme přišli do školky v pyžámkách a chtěli jsme tím podpořit děti, které tráví celé dny v nemocnicích. Tento nápad měly samy děti. Odpoledne jsme hráli hru, za co jsme vděční, čeho si vážíme a abychom nikdy nechtěli, aby se nám stalo. Ve smyslu hmat jsme si zkusili osahat neznáme předměty v pytli a poznat o jaké se jedná. Také jsme se zavázanýma očima zkusili postavit věž. A na téma chuť jsme si řekli, jaké části jazyka rozpoznají jakou chuť a uspořádali soutěž – poznej co jím.

Poslední napůl prázdninový týden jsme se drželi tématu dušičky a Halloween. Mluvili jsme o těchto svátcích, navštívili jsme volyňský hřbitov, kde jsme našim blízkým zapálili svíčky. Také jsme uspořádali Halloweenský den plný soutěží a tance v kostýmech.

Další příspěvky…