říjen 2020 ve škole ve Strakonicích

Written by admin

17 prosince, 2020

     Měsíc říjen byl u nás ve znamení poznávání lidského těla. Snažili jsme se poznávat tělo z co nejvíce úhlů, poznat, jak tělo funguje, z čeho se skládá, jaké jsou pro život důležité funkce, vyrobit si model lidského těla, jak fungují vnitřní orgány a co vše je s naším tělem spojeno. Během projektu jsme si vytvořili model lidského těla, kdy děti obkreslovaly paní učitelku a následně popsaly všechny viditelné části těla. Také jsme si prakticky vyzkoušeli používat lidské smysly. Děti si naživo zkusily, jaké to je, když člověk nemá zrak či sluch. Snažily se poznat hmatem předměty ukryté v různých nádobách s obilninami a zkusily vyřešit optické klamy. Také poslepu ochutnávaly a čichaly různé potraviny a musely poznat, o jakou potravinu se jedná. Děti si také vyzkoušely, jaké je to být doktorem a pozorovaly tělo z rentgenových snímků.

Mimo projektu jsme se také naučili další písmenka, se kterými jsme začali číst slabiky a slova. Za chvíli už budeme umět celou abecedu a budou z nás velcí čtenáři. V měsíci říjnu, jsme z českého jazyka měli za projekt vytvořit záložku do knihy inspirovanou básní. Děti dostaly domů básně, ve kterých se nacházely verše na různé země světa. Děti měly za úkol se báseň naučit, přednést a vytvořit záložku, která doputuje až na Slovensko, k naší partnerské škole, ve které také vytváří záložky, aby je na oplátku poslali nám. Z matematiky jsme zvládli již těžší úkoly a příklady, se kterými se děti zvládly „poprat“ a nalézt správný výsledek. Také v cizích jazycích jsme pokračovali v měsíčním tématu lidského těla. Vytvořili jsme si kartičky s různými částmi těla a skládali je dle správného pořadí.

Říjen byl pro nás i začátkem kurzu bruslení. První týden jsme se společně sešli s našimi spolužáky z Volyně před zimním stadionem ve Strakonicích. Společně jsme se vydali za naším dobrodružstvím na ledu. Rozdělili jsme se na 2 skupiny-začátečníci a pokročilí.  Za hodinu si děti vyzkoušely základní techniky bruslení a různé pohybové aktivity. Všichni byli moc šikovní!

Bohužel nám náš krásně rozjetý měsíc překazil již ve druhém týdnu opět virus Covid-19, který nám znemožnil přístup do škol, a proto jsme museli zahájit distanční výuku. I během distanční výuky jsme nezaháleli a naučili se nové věci a děti dokázaly, že jsou samostatné, a protože je škola baví, zvládnou spoustu aktivit i doma. Samozřejmě velké dík patří právě rodičům, kteří se dětem věnují, spolupracují i když mají své povinnosti. Během samostudia děti vyrobily lapbooky, jako učební pomůcku, ve kterých popsaly a názorně ztvárnily vnitřní orgány a jejich důležité funkce. Také vytvořily záložku do knihy a krásně se naučily a přednesly báseň. Ve skupinách jsme pak během online výuky probírali další učivo a procvičovali ho prakticky za pomocí různých online cvičení. Pracovali jsme ve skupinách, aby děti měly příležitost efektivně využít online výuku. Poslední den před podzimními prázdninami jsme se všichni spojili a odprezentovali jsme si veškeré výrobky a úkoly, které děti během distanční výuky zvládly. Následně jsme se rozloučili a odešli na týdenní podzimní prázdniny.

Doufáme, že se brzy zase všichni sejdeme ve třídách a budeme moci pokračovat prezenční formou. Nám i dětem se již velmi stýská!

Další příspěvky…

leden 2021 ve škole ve Strakonicích

leden 2021 ve škole ve Strakonicích

Měsíc leden byl pro nás ve třídě ve Strakonicích znamením nového začátku. První týden po Vánocích jsme shrnuli, co vše...