říjen 2020 ve škole ve Volyni

Written by admin

14 prosince, 2020

     S novým školním měsícem přišlo do školy do Volyně i nové téma. Tentokrát jsme se věnovali „světu uvnitř nás.“ V první polovině měsíce školáci poznávali fyzickou stránku lidského těla, jeho stavbu a co ukrývá pod vrstvami kůže a svalů. V hodinách jsme poskládali kost ke kosti a složili celou lidskou kostru, která nám sloužila k dalšímu bádání. Seznámili jsme se se všemi důležitými vnitřními orgány a v rámci pracovní a výtvarné výchovy si vytvořili na vylosované orgány učební pomůcku ve formě „lap booku.“ Lidské orgány jsme pak také doma modelovali z různých materiálů, včetně modelíny, slaného i sladkého těsta. Vznikla celá řada vskutku povedených výtvorů.

Fyzičnu a zdravému životnímu stylu jsme se snažili jít naproti i o přestávkách při hře fotbalu, a také při zahájení našeho podzimního kurzu bruslení na zimním stadionu ve Strakonicích. Kromě fyzična jsme se také dotkli lidské duše a při ranním a odpoledním kruhu jsme si povídali o kartách ctností. Život jsme si „zlepšovali“ s kartami „Usměj se na svět.“ Trénovali jsme například přátelskost, zvídavost, trpělivost a také důvěru.

Druhou polovinu měsíce jsme byli nuceni kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v zemi zavřít brány školy a přesunout naše vzdělávání na internet. Distanční formu výuky máme již natrénovanou z jara, školáci tak pilně pokračují samostatně i s pomocí rodičů, kterým patří velký dík a obdiv, ve studiu z domova. Plynule jsme navázali na naše téma měsíce a dál poznávali svět uvnitř nás. Zopakovali jsme si nálady a pocity při hodinách angličtiny, kde jsme také okrajově zabrousili na tradiční anglický svátek Halloween.

Celý měsíc jsme zakončili zapojením se do letošního projektu „Záložka do knížky,“ který je v tomto roce věnovaný básním a poezii. I letos pokračujeme ve spolupráci s našimi kamarády ze Slovenska. Připravili jsme pro ně cestovatelské záložky. Školáci s vybranými básničkami z knížky Zeměpisná abeceda od Romana Šmejkala procestovali téměř celý svět a podívali se na místa, o nichž si ostatní mohou nechat jen zdát, třeba na ostrov Žaneta ve Východosibiřském moři. Kam nás asi vítr zavane v listopadu s naším tématem „svět pod lupou“?

Další příspěvky…

leden 2021 ve škole ve Volyni

leden 2021 ve škole ve Volyni

S lednem ve Volyňce taky začal nový kalendářní rok – 2021, a také nové téma měsíce. Tentokrát nás provázelo téma „svět...