Rozhodnutí založit školu

Written by admin

10 srpna, 2016

     Rozhodnutí založit vlastní školu bylo velmi jednoduché. Naše děti pomalu dorůstají do školního věku, ale nabídka tradičního vzdělávání nás neuspokojuje. Reforma státního školství sice již částečně proběhla a stále probíhá, bohužel je ale příliš pozvolná a my, jako rodiče, nemůžeme čekat. Reforma zespoda může začít ihned.

Volyňka, škola pro radost vzniká jako dětská skupina pro děti od cca 5 do 7 let s cílem připravit děti na první ročník základní školy, ve kterou se bude škola transformovat od září 2017. Děti z předškolní přípravy tak budou moci plynule přejít do první třídy ve známém prostředí a se známými lidmi kolem sebe. V následujících letech chceme pokrýt celý první stupeň (1. – 5. třídu), proto může být škola i vhodným doplněním domácího vzdělávání.

Naším cílem je dát dětem příjemný a bezpečný prostor, ve kterém budou rády objevovat a poznávat svět kolem sebe. Zároveň však chceme využít jejich potenciálu, kreativity a zájmů, které si každé dítě nese v sobě, jen je třeba je včas odhalit a dát jim rozkvést. Naše škola vychází z faktu, že každé dítě se rádo učí, jinými slovy, rádo poznává svět kolem sebe. Nechceme dětem tuto radost vzít, naopak ji budeme podporovat tak, aby se děti mohly přirozeně rozvíjet podle jejich vlastních zájmů a potřeb. Taková vnitřní motivace je pak zárukou úspěšného a uspokojivého poznání.

Je těžké zařadit naši školu do nějakého již existujícího alternativního modelu. Vycházíme ze všech. Jako nejdůležitější aspekt inovativního vzdělávání, který je všem modelům společný vidíme respektující přístup k dětem. V praxi to znamená, že se ve výuce vždy objevují alespoň tři z osmi základních složek mozkově kompatibilního prostředí “ nepřítomnost ohrožení, smysluplný obsah, možnost výběru, přiměřený čas, obohacené prostředí,
spolupráce, okamžitá zpětná vazba, dokonalé zvládnutí” (S. Kovaliková, Integrovaná tematický výuka, Spirála, Kroměříž, 1995).

Integrovaná tematická výuka se nám také jeví jako velmi vhodný model kurikula, hlavně na prvním stupni, proto i my pracujeme s celoročním tématem.

Celoroční téma je rozdělené na deset podtémat měsíčních a dále na podtémata týdenní. Děti se tak učí běžné dovednosti a znalosti vždy ve vztahu k danému tematickému okruhu, na reálných projektech, což značně usnadňuje pochopení a zapamatování. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP) je i pro nás závazný a bude v sobě zahrnovat všechny obvyklé vzdělávací oblasti. Celoroční téma bude tedy tvořeno v souladu Rámcovým vzdělávacím programem, ale navíc bude doplněn o množství témat a dovedností, které pokládáme za nutnou součást vzdělání:

  • aktivní komunikace v reálném prostředí
  • rozvoj kreativity; maximální podpora neřízené činnosti
  • učební autonomie; možnost ovlivnit co, jak a s kým se chci učit
  • každodenní pohyb a pobyt venku
  • jeden den v týdnu celý v angličtině; cizí jazyk jako přirozená i nezbytná součást našeho života

Jako učitelé připravujeme děti na budoucnost, kterou můžeme jen stěží předpovědět. S jistotou víme jen to, že svět našich dětí a žáků bude úplně jiný. Proto chceme dětem dát co největší možnost volby a šanci, jak své vzdělání ovlivnit. Je důležité, aby se již odmala učily svobodně a správně rozhodovat a pěstovaly svoji zodpovědnost, dvě klíčové dovednosti pro neznámý svět budoucnosti.

Další příspěvky…

Zájmové kroužky 2020/2021

Zájmové kroužky 2020/2021

Kroužky pro školní rok 2020/2021 ve Volyni a ve Strakonicích Informativní schůzka ve Volyni – 2. září od 15 hodin v ZŠ...