Školáci a domškoláci

Žáky přijímáme celoročně!

Od září 2017 otevíráme malotřídku pro žáky 1. stupně, tedy pro ročníky 1.-5.

(naše škola je však akreditovaná na 9 ročníků, tedy zaručujeme návaznost)

Máte-li o naši školu zájem, stačí si domluvit schůzku a pak individuální zápis.

Také k nám mohou žáci přestoupit z jiné ZŠ.

Přijímáme i domškoláky (individuální vzdělávání).

S veškerou dokumentací vám rádi poradíme a podklady připravíme.

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ:

Rodiče jsou obeznámeni s koncepcí školy a souhlasí s tím, aby jejich dítě bylo vzděláváno dle této koncepce.