Příroda, ptáci, obojživelníci a plazi – květen 2018

     V květnu nás čekalo téma příroda. Povídali jsme si o zvířatech a rozčlenili jsme je podle povrchu těla – zda mají peří, srst, kůži, šupiny, krunýř či ulitu. A také je rozdělili na savce, ptáky a obojživelníky, plazi a hmyz. Mluvili jsme o některých savcích...