Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLYŇKA, z.s.      Základní škola Volyňka, z.s. vypisuje ve dnech 24.4. od 14:00 o 16:00 a 26.4. od 9:00 do 11:00 zápisy pro 1. třídu. Zákonný zástupce při zápisu předloží rodný list dítěte, OP nebo jiný doklad totožnosti zákonného...