Únor 2020 ve Volyňce

Written by admin

2 března, 2020

     Než s únorem začalo ve škole nové pololetí, mohli jsme si na začátku měsíce užít celý týden jarních prázdnin. Celým měsícem nás potom provázelo téma „Vesmír.“ Abychom se po delším volnu měli šanci ve škole zase rozkoukat, spojili jsme příjemné s užitečným a vyrazili jsme v prvním školním týdnu druhého pololetí na celodenní výlet do plzeňské Techmánie. V rámci dopoledního programu jsme se podívali do planetária, kde jsme absolvovali přednášku o sluneční soustavě a potom se v kině podívali na příběh Robinsonky, která ztroskotala na Měsíci. Ve zbývajícím čase jsme navíc měli šanci vyzkoušet si zázraky vědy a techniky přímo v pavilonu Techmánie. Všichni jsme si výlet velice užili a těšíme se snad brzy na další.
Ve stejném týdnu jsme navíc ve Volyňce oslavili den zamilovaných, v rámci čehož jsme mezi nás pozvali paní Fialovou, která nám ukázala, jak správně pracovat s fondánem a nazdobit tradiční americké cup cakes. Krásně nazdobené dortíky si pak všichni ještě s několika vyrobenými přáníčky odnesli domů a mohli tak s nimi udělat radost někomu ze svých blízkých.
V polovině měsíce jsme v prostorách našeho dvorečku uspořádali menší bleší trh, a protože nám spoustu krásných věcí z akce ještě zbylo, plánujeme něco podobného uspořádat znovu na jaře. I v tomto měsíci jsme pravidelně každé úterý chodili protáhnout tělo a osvěžit mysl do místní sokolovny, kde jsme se tentokrát věnovali gymnastickým prvkům a nářadí a vyzkoušeli si některé míčové hry. Lavice jsme opustili také díky naší tradiční měsíční návštěvě Městské knihovny ve Volyni. Tentokrát jsme si povídali o Masopustu a poslechli si pohádku „O koblížkovi.“
V posledním únorovém týdnu jsme vyřešili záhadu přestupného roku a pozvali jsme do školy rodiče a známé. Chtěli jsme jim totiž představit práci na našem malém vesmírném projektu, kdy jsme si všichni zaletěli do galaxie dětské fantazie a objevili tam vlastní planety. Planety jsme nejdříve popsali, potom vyobrazili, jak to vypadá na jejich povrchu a na závěr jsme si vyrobili 3D model. Všechny tři části pak byly k dispozici k nahlédnutí při naší prezentaci. Všem děkujeme za účast a doufáme, že se jim naše projekty líbily.
I přestože měl únor o v tomto roce o jeden den navíc, rychle utekl a předal vládu březnu. Březen bude ve škole měsícem fotografie a s ním spojíme i většinu našich projektů. Všichni se máme na co těšit.

 

 

Ve školce začal únor třídenním příměstským táborem. V pondělí byly tématem hvězdy, řekli jsme si něco o hvězdách, a že hvězdou je i Slunce. Při svačině jsme si každý vytvořili svoje vlastní souhvězdí na chlebu z hvězdiček ze sýra a šunky. Každý z nás si namaloval svoje hvězdné tričko. Úterý bylo v duchu vesmírných pokusů. Každý si vyzkoušel vytvořit svoje tornádo ve skleničce, pak jsme si vyzkoušeli, jak prší z mraků. Pokračovali jsme tvorbou různých planet na mléčné hladině. Před obědem jsme si venku vyzkoušeli pokus, který se jmenuje Faraonův had. Po obědě, jsme nechali vychrlit lávu každý ze své sopky a pokusy jsme završili rozšifrováním tajného vzkazu. Ve středu jsme si vyrobili vlastní rakety, se kterými jsme uspořádali závody, která doletí dál. Rakety jsme si z ovoce udělali i ke svačině.

Po jarních prázdninách jsme pokračovali vesmírem. V pondělí jsme v jedné aktivitě procvičili jemnou motoriku, špetkový úchop, spočítali jsme hvězdy a meteority a přiřadili k nim destičky se správným číslem a zjistili jsme na jaké straně je méně či více. V úterý děti podpisem stvrdily souhlas s používáním nových technik. Pod oknem jsme připravili tzv. klidový koutek, kam mohou děti kdykoliv jít a odpočinout si, uklidnit se, ale také být třeba chvíli samy. Podle “ smajlíků” nám dají najevo, jak se cítí a zda se jim podařilo se uklidnit či by rádi pomoc nebo společnost. V celém procesu jim napomáhají relaxační omalovánky, kaleidoskop nebo masážní balónek.  Někdy jsou však děti zaslepeny vztekem a proto jsme se dohodli, že je do klidového koutku můžeme poslat i my dospělí. To se však pouze stane po 3 varováních. Doufám, že tímto procesem se děti naučí lépe ovládat své emoce a verbálně komunikovat o svých trápeních či problémech.  Seznam důsledků a následků si děti vymyslely samy.  My však doufáme, že to do této fáze nikdy eskalovat nebude a jde nám především o proces uvědomění si a ovládání svých emocí. Další novinkou je medvídek Brumla, kterého dostane jedno dítě v pátek domů na víkend za to, že jejich chování bylo vzorem ostatním, nebo když se naučilo něco nového či zlepšilo v čemkoliv a my je za to chceme pochválit a i nadále motivovat. Děti nám pak mohou ukázat fotky, namalují obrázky nebo zkrátka řeknou, co o víkendu s Brumlou dělali. Snažíme se je pozitivně motivovat, ale také učit zodpovědnosti za Brumlu o víkendu. Již po prvním týdnu vidíme pozitivní přínos a doufáme, že to bude pokračovat i nadále. Na svátek svatého Valentýna nás navštívila Katka a my jsme si sami ozdobili valentýnské cupcakes a rodičům vyrobili přáníčka.

V pondělí jsme zase po měsíci navštívili knihovnu, kde jsme si s Lenkou povídali o Masopustu. Eliška nám přichystala krásnou valentýnskou svačinku, pověděla, jak strávila víkend s Brumlou a pak jsme si užili tentokrát taneční čas v sokolovně. V anglických dnech jsme zopakovali vesmírná anglická slovíčka a hodně jsme si jich zapamatovali. Koncem týdne jsme přišli do školky v maskách a užili si maškarní dopoledne.

Poslední únorový týden jsme si užili i poslední cvičení v tělocvičně na opičí dráze a houpání na kruhách. Ve středu jsme si zpestřili ráno vystoupením o vesmíru, které bylo věnováno hlavně rodičům. Vychutnali jsme si poslední vesmírnou svačinu a rozebrali jsme raketu a přestavěli školku do tématu jara. Pověděli jsme si o přestupném roce a těšíme se na nové téma.

 

      Listopadem nás provázelo téma „svět pod lupou“ a zabrousili jsme tak okrajově do světa vědy. Seznámili jsme se s výzkumnými postupy a také s některými nástroji, které nám slouží při pozorování, jako například s mikroskopem, lupou nebo dalekohledem. Se školáky jsme potom týden po týdnu zkoumali přírodní elementy – vodu, vzduch a oheň. V první části měsíce jsme se museli přizpůsobit distanční výuce a setkávali jsme se v online prostředí. To nám ale nebránilo být doma i tak kreativní a za pomoci rodičů měli školáci splnit několik drobných úkolů. Prvním z nich bylo vybrat si ve svém okolí předmět a zkusit ho pro ostatní ztvárnit v jeho zvětšené podobě tak, abychom mohli následně uhodnout, co bylo předlohou výkresu. V rámci studování vody a vodního živlu školáci stavěli lodičky z přírodních materiálů a nutno říct, že se této výzvy všichni zhostili s odhodláním lodních inženýrů. Volyňka je tak připravena na jarní sezónu a může vypustit na hladiny českých vodních toků vlastní flotilu.

Na obrazovkách jsme při online hovorech stihli ještě přivítat Martina na bílém koni a zavzpomínat na výročí dne 17. listopadu. Další den jsme se mohli už zase všichni vrátit do školních lavic a zahrát si s kamarády na dvorečku o přestávkách fotbal. Na to se kluci těšili nejvíc.

Ve druhé polovině měsíce, kterou jsme tedy absolvovali všichni již prezenčně, se nám podařilo dokončit náš větší zářijový projekt, a to naši naučnou stezku. Na okruhu vedoucím od bran školy až k Andělíčku našlo své místo 16 naučných tabulí. K nim je k dispozici i pracovní list a mapka. Stezku jsme si sami prošli a procházku si moc užili. Několik cedulí jsme museli bohužel hledat mimo stezku a opravit, protože se nejspíš dostaly do nenechavých rukou někoho cizího.

Listopad jsme zakončili povídáním si o ohni, požární bezpečnosti a čas jsme také věnovali několika pokusům se svíčkami. V posledním týdnu nám dělaly společnost objemné encyklopedie a podělili jsme se o typy na krásné knížky na čtení v rámci našeho prvního čtenářského klubu. Připomněli jsme si, proč muži v listopadu neholí své knírky a vousy, a oslavili válečné veterány. Vyrobili jsme si ledový svícen, vánoční ozdoby z březových koleček a vlastní adventní věnec, abychom tak mohli prosinec přivítat v plné vánoční parádě. The final Christmas countdown is ON!

Další příspěvky…

leden 2021 ve škole ve Volyni

leden 2021 ve škole ve Volyni

S lednem ve Volyňce taky začal nový kalendářní rok – 2021, a také nové téma měsíce. Tentokrát nás provázelo téma „svět...