ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLYŇKA A DĚTSKÁ SKUPINA VOLYŇKA

[vc_row][vc_column][vc_wp_text title=“Představení školy / Introduction“]

if_Flag_of_Czech_Republic_96321Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm, která je  zapsaná v rejstříku škol MŠMT s účinností od 1.9.2017. V současné době vzděláváme žáky na prvním stupni.
Naše škola  patří mezi školy rodinné a malotřídní. Máme malý kolektiv a žáci se vzdělávají ve smíšených třídách.

Snažíme se naplno využít možnosti českého vzdělávacího systému, a tak se můžeme hodně učit venku, ve městě,  na výpravách, exkurzích, tak aby vzdělávání dávalo dětem smysl, aby si všechny nové znalosti a dovednosti mohly v praxi vyzkoušet a nemusely sedět celý den v lavici.

Velký důraz klademe na dobré a včasné zvládnutí anglického jazyka, který učíme každý den od první třídy. Setkáváme se s rodilými mluvčími, účastníme se mezinárodních akcí a zajišťujeme mimoškolní program v angličtině.

V současné době provozujeme školu ve Volyni a ve Strakonicích.

_______________________________________________________

if_Flag_of_United_Kingdom_96354We are a primary school with all nine grades, which has been registered by the Ministry of Education and has come into effect since 1.9.2017. Currently, we provide education for grades 1 to 5. We are a small family type school where pupils are taught in small groups of mixed grades.

We try to exploit all possibilities of Czech education system so we can teach outdoor a lot, on excursions and expeditions. Not just in a class at a desk. We want the kids to have a chance to put everything they learn into practice so learning makes sense to them.

We put a special emphasis on teaching English form the very beginning in grade 1 to have competent users as soon as possible. To achieve that we organize meetings with native speakers, international workshops, co-curricular activities in English, all that apart from usual daily classes. We are eligible to teach foreigners.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_wp_text title=“O angličtině“]Jediná základní škola v regionu s výukou předmětů přímo v angličtině. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy, navíc jej používáme při výuce ostatních předmětů např. výtvarné výchovy, tělocviku, hudební výchovy, pracovních činností, projektové činnosti a matematiky. Angličtinu používáme jako běžný komunikační jazyk při přestávkách, obědě a dalších mimoškolních aktivitách. Vytváříme tak žákům cizí jazykové prostředí ve kterém si angličtinu mohou osvojovat přirozeným způsobem.[/vc_wp_text][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_wp_text title=“Naše nabídka“]

  1. malá rodinná škola
  2. individuální přístup k žákům
  3. slovní hodnocení
  4. výuka v českém i anglickém jazyce
  5. integrovaná tematická výuka = učení v souvislostech
  6. mezinárodní projekty
  7. moderní výukové metody
  8. kroužky-francouzský jazyk, malý technik, turistický oddíl, keramika, flétna, výtvarný kroužek pro rodiče a děti
  9. trávíme čas v přírodě

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=“80px“][posts_grid_nd post_grid_type=“post“ post_grid_orderby=“date“ post_grid_order=“DESC“ post_grid_columns=“grid_3″ post_grid_number=“6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_empty_space height=“64px“][service_horizontal_nd color=“blue“ asettings=“yes“ shape=“nicdark_radius_circle“ title=“Žádné předměty, ale život!“ description=“We don’t teach subjects but life!“][service_horizontal_nd color=“orange“ asettings=“yes“ shape=“nicdark_radius_circle“ title=“Malotřídka.“ description=“Classes of mixed grades.“][service_horizontal_nd color=“violet“ asettings=“yes“ shape=“nicdark_radius_circle“ title=“Učíme všemi smysly.“ description=“Learning by doing.“][vc_empty_space height=“64px“][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_empty_space height=“64px“][service_horizontal_nd color=“green“ asettings=“yes“ shape=“nicdark_radius_circle“ title=“Angličtina každý den.“ description=“English classes every day.“][service_horizontal_nd color=“blue“ asettings=“yes“ shape=“nicdark_radius_circle“ title=“Projektová výuka.“ description=“Project learning.“][service_horizontal_nd color=“yellow“ asettings=“yes“ shape=“nicdark_radius_circle“ title=“Výlety, vandry, přespávačky.“ description=“Outdoor education – trips, expeditions, camps.“][vc_empty_space height=“64px“][/vc_column][/vc_row][vc_row parallax=“content-moving-fade“ parallax_image=“2859″][vc_column][vc_empty_space height=“250px“][divider_nd size=“big“ align=“center“ color=“#dd9933″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_facebook][/vc_column][/vc_row]