Nám. Svobody 147, Volyně

w

Bilingvní prostředí

Mezinárodní projekty

Učíme se v souvislostech

Rodinná škola

Individuální přístup

Francouzský jazyk

Učíme se venku

Moderní výukové metody

Informace

Ředitel: Mgr. et Mgr. Jana Kašparová

Předseda spolku: Mgr. Jana Křišťanová

Info

Umístění školy

Škola se nachází ve středu města Volyně v blízkosti přírody. Ve městě se nachází muzeum, knihovna, turistické a informační centrum, se kterými škola často spolupracuje. Poloha školy napomáhá k naplňování koncepce školy zaměřené na harmonický rozvoj osobnosti každého žáka. Jednou z priorit je umožnit dětem výuku a pohyb v přírodě. K pobytu na čerstvém vzduchu jsou využívány přilehlé lokace: Andělíček, Ostrovec a volyňské parky. Ale zároveň i zapojení se do dění ve městě.

Kontakt

 

Pedagogický sbor ve Volyni

Provoz školy je zajištěn kvalifikovanými pracovníky, a to jednou pedagožkou, zároveň vykonávající funkci ředitelky, a asistentkou pedagoga. Škola rovněž externě spolupracuje s pedagožkou pro výuku volitelného předmětu francouzský jazyk, a pedagožkou pro výuku předmětu activities (hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti). Pro pedagogický sbor je zásadní znalost anglického jazyka na minimální úrovni B2, dle Evropského referenčního rámce CEFR, kterou uplatňují ve výuce. Ředitelka v současné době zajišťuje také funkci školního metodika prevence a výchovného poradce.

Náš pedagogický sbor

Akce školy, workshopy a semináře
Fotogalerie

Akce školy, workshopy a semináře

Září a říjen 2021 v ZŠ Volyňka

Už jsou to dva měsíce, co jsme se po prázdninách vrátili do školy. První školní den jsme se všichni radostně přivítali a poté se zasmáli u...

Příměstské tábory

Organizace výuky

     Seznámili jsme se s výzkumnými postupy a také s některými nástroji, které nám slouží při pozorování, jako například s mikroskopem, lupou nebo dalekohledem. Se školáky jsme potom týden po týdnu zkoumali přírodní elementy – vodu, vzduch a oheň. V první části měsíce jsme se museli přizpůsobit distanční výuce a setkávali jsme se v online prostředí. To nám ale nebránilo být doma i tak kreativní a za pomoci rodičů měli školáci splnit několik drobných úkolů. Prvním z nich bylo vybrat si ve svém okolí předmět a zkusit ho pro ostatní ztvárnit v jeho zvětšené podobě tak, abychom mohli následně uhodnout, co bylo předlohou výkresu. V rámci studování vody a vodního živlu školáci stavěli lodičky z přírodních materiálů a nutno říct, že se této výzvy všichni zhostili s odhodláním lodních inženýrů. Volyňka je tak připravena na jarní sezónu a může vypustit na hladiny českých vodních toků vlastní flotilu.

Školní vzdělávací plán

 

ŠVP_VOLYŇKA_2019_revised

Harmonogram roku

Pozn.: výlety a mimoškolní akce doplňujeme průběžně každý měsíc.

září

3.9. zahájení školního roku

13.9. výlet do Malenic

25.9. výlet do Sladovny v Písku

28.9. Den české státnosti – státní svátek

 

říjen

3.10. bleší trh

5.10. Eliška má svátek a Katka narozeniny

5.10. volby ve Volyňce

9.10. návštěva knihovny

16.10. Havelské posvícení

19.10. výlet do Českých Budějovic – návštěva Jihočeského muzea a 45minutá lekce s rodilou mluvčí v Jazykové škole Aslan

29.-30.10. podzimní prázdniny

30.10. pro zájemce – pěší výlet z Bohumilic do Bošic, návštěva netradiční tkalcovny Na vlně a farmy (oslíci, lamy, poníci, ovce)

31.10. pro zájemce – lampionový průvod s DK Žirafa

 

listopad

2.11. Halloweenské setkání ve Volyňce

9.11. oslava sv. Martina v rámci pestrého pátku

15.11. návštěva knihovny

21.11. Storytelling – Martin Hak a jeho umělecké vyprávění s poučným koncem + návštěva LMŠ Remízek a MŠ Volyně

21.11. Den otevřených dveří (12:30-17:00)

28.11. Workshop pro rodiče – zájemce o naše pojetí vzdělávání (16:00-18:00)

30.11. zapálení první advetní svíčky

 

prosinec

2.12. advetní trhy v pošumavské tržnici

4.12. oslava sv. Barbory

5.12. oslava sv. Mikuláše

7.12. Eliška má narozeniny

13.12. oslava sv. Lucie + návštěva knihovny

18.12. Den etikety a společenského chování + slavnostní oběd ve slavnostním oblečení

19.12. návštěva Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích

21.12. vánoční setkání s rodiči a přáteli školy + Vánoční příběh na náměstí

24. 12. 2018 – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny

 

leden

3.-4.1. ředitelské volno

7.1.-11.1. lyžařský kurz na Zadově

10.1. Tříkrálová sbírka pro Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích

23.1. Den otevřených dveří (13:00-16:30)

31.1. pololetní vysvědčení

 

únor

1.2. pololetní prázdniny

5.2. čínský rok 2019 – rok zemského Vepře

6.2. Workshop pro rodiče- Zažít Volyňku na jeden den (16:30-19:00)

8.2. začíná kroužek keramiky

27.2. Pancake Day- veselé odpoledne pro rodiče i děti, zveme všechny přátele Volyňky

 

březen

5.3. Pancake Day / Masopustní úterý ve škole

8.3. Mezinárodní den žen

11.-15.3. jarní prázdniny pro okres Strakonice a Prachatice

21.3. první jarní den

 

duben

18.4. Zelený čtvrtek – Velikonoční prázdniny

19.4. Velký pátek – státní svátek

22.4. Červené pondělí/Velikonoční pondělí – státní svátek

 

květen

1.5. Svátek práce – státní svátek

8.5. Den osvobození – státní svátek

12.5. (neděle) Den matek

 

červen

1.6. (sobota) Mezinárodní den dětí

16.6. (neděle) Den otců 

28.6. ukončení školního roku – závěrečné vysvědčení

     ZŠ Volyňka je soukromá základní škola, schválená MŠMT. Vzhledem k dotačním pravidlům, které ministerstvo uplatňuje vůči soukromým školám, musíme chybějící část rozpočtu uhradit prostřednictvím školného (jedná se především o náklady na provoz, které jsou u veřejných škol hrazené z rozpočtu zřizovatele, resp. obce).

V případě zápisu sourozenců, nabízíme slevu. Je možné sjednat i sociální stipendium.

Cena školného na školní rok 2020/2021 je 4 000,- Kč měsíčně

Od září 2020 ve spolupráci s neziskovou organizací Portus Prachatice, o.p.s. realizujeme projekt Dětský klub Volyňka.

Cílem projektu je usnadnit sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků 1. stupně ZŠ Volyňka z.s. prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti. V průběhu školního roku bude tato služba nabízena formou dětského klubu a v době letních prázdnin ji budou doplňovat příměstské tábory.  Dětský klub bude fungovat od 6:30 – 8:00 hod a pak od 12:00 -17:00 hod., v době letních prázdnin budou probíhat 4 turnusy příměstských táborů.

Název projektu: Dětský klub Volyňka reg. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016391

Dětský klub Volyňka je realizován za finanční podpory EU.

Foto

Sídlo

Náměstí Svobody 147, Volyně

Provozní doba

6:30 – 16:00

Tel. & Email

+420 603 374 554
zsvolynka@gmail.com

O nás:

Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm, která je  zapsaná v rejstříku škol MŠMT s účinností od 1.9.2017. V současné době vzděláváme žáky na prvním stupni.
Naše škola  patří mezi školy rodinné a malotřídní. Máme malý kolektiv a žáci se vzdělávají ve smíšených třídách.

Snažíme se naplno využít možnosti českého vzdělávacího systému, a tak se můžeme hodně učit venku, ve městě,  na výpravách, exkurzích, tak aby vzdělávání dávalo dětem smysl, aby si všechny nové znalosti a dovednosti mohly v praxi vyzkoušet a nemusely sedět celý den v lavici.

Velký důraz klademe na dobré a včasné zvládnutí anglického jazyka, který učíme každý den od první třídy. Setkáváme se s rodilými mluvčími, účastníme se mezinárodních akcí a zajišťujeme mimoškolní program v angličtině.

ZŠ Volyňka

Kalendář

Pondělí, 10. Říjen

Zahájení

Čtvrtek, 18. Listopad

Dvadelní okénko

Pátek, 20. Prosince

Vánoční nadílka

Tiskové zprávy

v

Reference

Co o nás říkají rodiče

„Pro svého syna jsem hledala tak trochu ‚jinou školu‘, do které se bude těšit a která nezničí jeho přirozenou touhu poznávat a učit se,“ popisuje matka žáka ze třetí třídy.

„Líbí se mi jejich filozofie. Snaží se opravdu uvést do praxe Komenského Škola hrou. Zároveň je skvělé, že probíraná témata mezi sebou propojují a podporují tematickými výlety“.

„Bylo rozhodnuto ihned, ani chvíli jsem nemusel zvažoval alternativu.  Jelikož jsem pro své děti objevil školu Volyňka, která funguje od loňského září ve Volyni a nabízí přípravný ročník do první třídy základní školy“.