Volyňka

Základní informace
O nás

if_Flag_of_Czech_Republic_96321Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm, která je  zapsaná v rejstříku škol MŠMT s účinností od 1.9.2017. V současné době vzděláváme žáky na prvním stupni.
Naše škola  patří mezi školy rodinné a malotřídní. Máme malý kolektiv a žáci se vzdělávají ve smíšených třídách.

Snažíme se naplno využít možnosti českého vzdělávacího systému, a tak se můžeme hodně učit venku, ve městě,  na výpravách, exkurzích, tak aby vzdělávání dávalo dětem smysl, aby si všechny nové znalosti a dovednosti mohly v praxi vyzkoušet a nemusely sedět celý den v lavici.

Velký důraz klademe na dobré a včasné zvládnutí anglického jazyka, který učíme každý den od první třídy. Setkáváme se s rodilými mluvčími, účastníme se mezinárodních akcí a zajišťujeme mimoškolní program v angličtině.

V současné době provozujeme školu ve Volyni a ve Strakonicích.

Introduction

if_Flag_of_United_Kingdom_96354We are a primary school with all nine grades, which has been registered by the Ministry of Education and has come into effect since 1.9.2017. Currently, we provide education for grades 1 to 5. We are a small family type school where pupils are taught in small groups of mixed grades. We try to exploit all possibilities of Czech education system so we can teach outdoor a lot, on excursions and expeditions. Not just in a class at a desk. We want the kids to have a chance to put everything they learn into practice so learning makes sense to them.

 

 We put a special emphasis on teaching English form the very beginning in grade 1 to have competent users as soon as possible. To achieve that we organize meetings with native speakers, international workshops, co-curricular activities in English, all that apart from usual daily classes. We are eligible to teach foreigners.

Volyňka

     V naší škole mají děti možnost učit se ve věkově smíšených skupinách. Respektujeme jedinečnost každého dítěte a vytváříme svobodné a podnětné prostředí pro jejich učení. Vedeme děti k samostatnosti, odpovědnosti a spolupráci. Spolupracujeme s rodinou i okolními institucemi a vytváříme širší komunitu v souladu s koncepcí školy. Roli učitelů vnímáme jako průvodce, kteří dokáží nadchnout a podporovat zvídavost dětí. Jsou ochotni dále se vzdělávat a aplikují nové metody v učení. K dětem přistupují s respektem, a proto děti v atmosféře důvěry nemají strach položit otázku, přijímat a dávat zpětnou vazbu. Děti se rovněž podílí na tvorbě společně dodržovaných pravidel.

Přijímání nových žáků

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme

· až 7 dětí do 1.-4. ročníku pro třídu ve Volyni.

Přijímání nových žáku Volyně

Přijímání nových žáků

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme

až 15 dětí do 1.-3 ročníku pro třídu ve Strakonicích.

Přijímání nových žáků Strakonice

Mgr. et Mgr. Jana Kašparová

     V naší škole mají děti možnost učit se ve věkově smíšených skupinách. Respektujeme jedinečnost každého dítěte a vytváříme svobodné a podnětné prostředí pro jejich učení. Vedeme děti k samostatnosti, odpovědnosti a spolupráci. Spolupracujeme s rodinou i okolními institucemi a vytváříme širší komunitu v souladu s koncepcí školy. Roli učitelů vnímáme jako průvodce, kteří dokáží nadchnout a podporovat zvídavost dětí. Jsou ochotni dále se vzdělávat a aplikují nové metody v učení. K dětem přistupují s respektem, a proto děti v atmosféře důvěry nemají strach položit otázku, přijímat a dávat zpětnou vazbu. Děti se rovněž podílí na tvorbě společně dodržovaných pravidel.

Studentů

Mimoškolních aktivit

Školy

roky

Navštivte nás

Adresa místa vzdělávání:

Náměstí Svobody 147, Volyně

Lidická 194, Strakonice

Tel.:+420 799 529 970

Tel.:+420 776 029 734

E-mail: zsvolynka@gmail.com

Provozní doba: 6:30 – 16:00