Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Blíží se čas zápisů do 1. tříd a situace v České republice se mění ze dne na den, dovolte nám seznámit vás s novými informacemi ohledně organizace zápisů pro nový školní rok v naší škole, a to v souladu s aktuálními nařízeními MŠMT.
 
Zápisy do 1. tříd budou pro Základní školu Volyňku, z.s. probíhat v těchto termínech a lokacích:
  • ve čtvrtek 23. a pátek 24. dubna 2020 ve Volyni,
  • a v úterý 28. dubna ve Strakonicích.
Zápisy budou v letošním roce poprvé probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a v maximální míře prostřednictvím využití ICT.  Zákonný zástupce dítěte tedy vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání může škole předat několika způsoby:
  • prostřednictvím datové schránky,
  • emailem s elektronickým podpisem,
  • případně dle konkrétní situace osobně zanese do školy nebo zašle originál poštou.
Součástí žádosti je kopie rodného listu dítěte, kopie OP nebo jiného průkazu totožnosti zákonného zástupce, a v případě žádosti o odklad školní docházky také vyjádření ze školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 
V případě naší školy je nezbytnou součástí zápisu také podepsání smlouvy. 
Prosíme, kontaktujte nás na emailu zsvolynka@gmail.com nebo na tel.: 776 029 734. A připravím vám veškeré potřebné dokumenty. 
Zápisy do prvních tříd jsou tradicí a v naší škole také završením úspěšného týdne na zkoušku, budeme se tedy snažit, až to situace dovolí, neuskutečněná setkání dětem vynahradit jiným způsobem.  
Kromě toho mají všichni naši stávající i budoucí školáci možnost zúčastnit se v termínu od 17. do 21. srpna příměstského tábora na téma „Cestománie.“ Na táboře se společně setkají všichni, kteří budou od září tvořit ve Volyňce kolektiv, včetně pedagogického sboru a školáků z obou našich poboček.
Informace pro zájemce 2.-5. třídy:
Pokud jsou Vaše děti již řádně zapsané na nějaké jiné škole, není pozdě na to, abyste vaši stávající školu změnili na jinou. Pokud chcete, mohou k nám Vaše děti přestoupit. Jedná se o velmi jednoduchou proceduru. Stačí vyplnit žádost o přestup a předat ji našemu řediteli. Vše ostatní zařídíme dle školského zákona za Vás.

Další příspěvky…