Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Blíží se čas zápisů do 1. tříd a situace v České republice se mění ze dne na den, dovolte nám seznámit vás s novými informacemi ohledně organizace zápisů pro nový školní rok v naší škole, a to v souladu s aktuálními nařízeními MŠMT.
 
Zápisy do 1. tříd budou pro Základní školu Volyňku, z.s. probíhat v těchto termínech a lokacích:
  • ve čtvrtek 23. a pátek 24. dubna 2020 ve Volyni,
  • a v úterý 28. dubna ve Strakonicích.
Zápisy budou v letošním roce poprvé probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a v maximální míře prostřednictvím využití ICT.  Zákonný zástupce dítěte tedy vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání může škole předat několika způsoby:
  • prostřednictvím datové schránky,
  • emailem s elektronickým podpisem,
  • případně dle konkrétní situace osobně zanese do školy nebo zašle originál poštou.
Součástí žádosti je kopie rodného listu dítěte, kopie OP nebo jiného průkazu totožnosti zákonného zástupce, a v případě žádosti o odklad školní docházky také vyjádření ze školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 
V případě naší školy je nezbytnou součástí zápisu také podepsání smlouvy. 
Prosíme, kontaktujte nás na emailu zsvolynka@gmail.com nebo na tel.: 776 029 734. A připravím vám veškeré potřebné dokumenty. 
Zápisy do prvních tříd jsou tradicí a v naší škole také završením úspěšného týdne na zkoušku, budeme se tedy snažit, až to situace dovolí, neuskutečněná setkání dětem vynahradit jiným způsobem.  
Kromě toho mají všichni naši stávající i budoucí školáci možnost zúčastnit se v termínu od 17. do 21. srpna příměstského tábora na téma „Cestománie.“ Na táboře se společně setkají všichni, kteří budou od září tvořit ve Volyňce kolektiv, včetně pedagogického sboru a školáků z obou našich poboček.
Informace pro zájemce 2.-5. třídy:
Pokud jsou Vaše děti již řádně zapsané na nějaké jiné škole, není pozdě na to, abyste vaši stávající školu změnili na jinou. Pokud chcete, mohou k nám Vaše děti přestoupit. Jedná se o velmi jednoduchou proceduru. Stačí vyplnit žádost o přestup a předat ji našemu řediteli. Vše ostatní zařídíme dle školského zákona za Vás.

Další příspěvky…

leden 2021 ve škole ve Volyni

leden 2021 ve škole ve Volyni

S lednem ve Volyňce taky začal nový kalendářní rok – 2021, a také nové téma měsíce. Tentokrát nás provázelo téma „svět...

leden 2021 ve škole ve Strakonicích

leden 2021 ve škole ve Strakonicích

Měsíc leden byl pro nás ve třídě ve Strakonicích znamením nového začátku. První týden po Vánocích jsme shrnuli, co vše...