Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLYŇKA, z.s.

     Základní škola Volyňka, z.s. vypisuje ve dnech 24.4. od 14:00 o 16:00 a 26.4. od 9:00 do 11:00 zápisy pro 1. třídu. Zákonný zástupce při zápisu předloží rodný list dítěte, OP nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce.

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, předloží při zápisu žádost o odklad a doporučující posudek příslušného školského poradenského zařízení.

Další informace k přijímacímu řízení: ZDE

Aktuální fotografie ze školy najdete: ZDE

Další příspěvky…

Září a říjen 2021 v ZŠ Volyňka

Září a říjen 2021 v ZŠ Volyňka

Už jsou to dva měsíce, co jsme se po prázdninách vrátili do školy. První školní den jsme se všichni radostně přivítali...