Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLYŇKA, z.s.

     Základní škola Volyňka, z.s. vypisuje ve dnech 24.4. od 14:00 o 16:00 a 26.4. od 9:00 do 11:00 zápisy pro 1. třídu. Zákonný zástupce při zápisu předloží rodný list dítěte, OP nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce.

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, předloží při zápisu žádost o odklad a doporučující posudek příslušného školského poradenského zařízení.

Další informace k přijímacímu řízení: ZDE

Aktuální fotografie ze školy najdete: ZDE

Další příspěvky…

leden 2021 v dětském klubu

leden 2021 v dětském klubu

Leden jsme v dětském klubu zahájili povídáním o vánočních dárcích a zvycích, Novém roce a novoročních předsevzetích u...

leden 2021 ve škole ve Volyni

leden 2021 ve škole ve Volyni

S lednem ve Volyňce taky začal nový kalendářní rok – 2021, a také nové téma měsíce. Tentokrát nás provázelo téma „svět...