Zápis na školní rok 2021/2022

Written by admin

13 dubna, 2021

Oznámení o konání zápisu do 1. ročníku
pro školní rok 2021/2022

Zápisy do 1. tříd budou pro Základní školu Volyňku, z. s. probíhat v těchto termínech a lokacích:
 ve středu 21. dubna 2021 ve Volyni,
 a ve středu 28. dubna 2021 ve Strakonicích.

Zápisy budou v letošním roce probíhat podle platných vyhlášek MŠMT a v souladu s platnými
epidemiologickými nařízeními. Zákonný zástupce dítěte může vyplněnou žádost o přijetí k
základnímu vzdělávání škole předat několika způsoby:
 prostřednictvím datové schránky,
 emailem s elektronickým podpisem,
 osobně v rámci individuální schůzky ve škole,
 nebo zašle originál poštou.

Součástí žádosti je kopie rodného listu dítěte, kopie OP nebo jiného průkazu totožnosti zákonného
zástupce, a v případě žádosti o odklad školní docházky také vyjádření ze školského poradenského
zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Další doplňující informace a formuláře žádostí je možné si vyžádat telefonicky na čísle +420
799 529 970 nebo na emailu zsvolynka@gmail.com.
O přijetí do školy rozhodne ředitelka ZŠ Volyňka a o svém rozhodnutí bude všechny účastníky
zápisu ve stanovené lhůtě informovat.

Ve Volyni, dne 31. března 2021 Mgr. et Mgr. Jana Kašparová
Ředitelka ZŠ Volyňka, z.s.

Další příspěvky…

Září a říjen 2021 v ZŠ Volyňka

Září a říjen 2021 v ZŠ Volyňka

Už jsou to dva měsíce, co jsme se po prázdninách vrátili do školy. První školní den jsme se všichni radostně přivítali...