Září 2018 ve Volyňce

Written by admin

4 října, 2018

     První týden se děti školkové i školní seznamovaly s novým prostředím, pomůckami, mezi sebou a hlavně se učily se respektovat a dodržovat nová pravidla. Měřili jsme se a zkoumali, jestli jsme vysocí jako gorila nebo snad jako tučňák. Kde je radnice, koupaliště, muzeum? Poznávali jsme Volyni a vytvořili jsme mapu i s legendou. A týden jsme zakončili návštěvou knihovny. Paní knihovnice nám ukázala poklady v dětské sekci, děti si vybraly knížky podle svého gusta a samy si „odpíply“, že si je půjčují.

Hned na začátku druhého týdne jsme začali téma Jablko. Otrhali jsme jablka na muzejní zahradě, seřadili je podle velikosti, barvy a tvaru. Potom jsme se pustili do společného experimentování. Jak nejlépe zbavit hnědnutí jablíčka po rozkrojení? Děti měly za úkol odhadnout, zda bude fungovat voda, ocet, olej, cukr, mléko, perlivá voda, citron nebo med. Svůj odhad si děti zaznamenaly na pracovní list a pokusem jsme prokázali, že nejlépe funguje citrónová šťáva.

Další týden jsme navštívili Farářovu tajemnou komnatu v Malenicích, děti měly za úkol se z ní dostat ven, což je motivovalo ke vzájemné spolupráci, která vedla k úspěšnému splnění úkolu.

Při tematické výtvarné činnosti si děti namalovaly strom, na který pak tiskaly jablečnými tiskátky různě barevná jablka. Jabloň jsme si vytvořili pomocí papírové lepenky i na podlaze. Opatrně jsme chodili po jejich větvích, abychom nešláply mimo strom, a na jejich konce jsme pokládali jablka. Tu samou jabloň jsme měli nakreslenou i na papíře a na ní jsme procvičovali rovné čáry obtahováním větví. Také jsme si zatančili na písničku „Měla babka čtyři jabka“.

Poslední zářijový týden jsme připravovali plakát na bleší trh, procvičovali jsme techniku stříhání nůžkami podle tečkované předlohy a při pracovních činnostech jsme vyráběli pom-pomy neboli vlněné koule. A podnikli jsme výlet do Sladovny v Písku, kde jsme se zúčastnili výletu do země Mytologie. Museli jsme překonávat překážky, abychom zbavili zem přemnožených bazilišků. Děti si jako autoevaluaci nakreslily bazilišky do svých deníčků.

V Pestrém pátku jsme s logopedkou Lenkou procvičili svá mluvidla, přečetli si pohádku a naučili se novou písničku „Pod naším okýnkem“. A v zájmových kroužcích Pokusy a vynálezy, Objevování přírody a Francouzština jsme se naučili nové poznatky a dovednosti a užili si spoustu zábavy.

Školáci se účastnili většiny aktivit s předškoláky v rámci pracovních činností, výtvarné výchovy, hudební výchovy a tělesné výchovy, protože je vedeme v angličtině. V čase, kdy chodili předškoláci ven nebo měli aktivitu důležitou pro předškolní vzdělávání, jsme se učili písmena a čísla. Vytleskávali jsme svá jména, kreslili je v obrázcích podle písma Comenia Script (A jako anděl, B jako bába), peckami a kamínky je vyskládali a v posledním týdnu jsme se dostali k prvním písmenům vlastní rukou psaným. V matematickém bloku jsme se učili sčítání do 10 a počítání obrázků a předmětů od 1 do 20. Využívali jsme předměty kolem nás – jablka.

Další příspěvky…

leden 2021 ve škole ve Volyni

leden 2021 ve škole ve Volyni

S lednem ve Volyňce taky začal nový kalendářní rok – 2021, a také nové téma měsíce. Tentokrát nás provázelo téma „svět...