září 2019 v Dětské skupině

Written by admin

16 ledna, 2021

     První školkový den, jsme zahájili společně s rodiči. Všichni jsme se seznámili a vyzkoušeli jsme si aktivity, které byly ve školce připraveny. Ke svačině jsme si ozdobili perníčky, protože po svačině jsme se přesunuli do školy, kde bylo připraveno divadlo, které zahrálo pohádku O perníkové chaloupce. Další dny probíhaly v seznamovacím duchu. Seznamovali jsme se prostorami, novými dětmi i pravidly. Povídali jsme si o našich rodinách a úspěšně jsme zahájili plavecký kurz ve Strakonicích.

Druhý týden jsme se rozhodli poznat více Volyni a všechny její zajímavá místa. Obešli jsme město, aby všechny děti věděly, kde je knihovna, zdravotní středisko, radnice, náměstí, Malsička, Andělíček, muzeum a další. Toto téma jsme propojili s odpolední družinou, kde jsme se všichni průběžně podíleli na projektu, ve kterém jsme z krabiček vyrobili zmenšeninu Volyně. Každý si vybral domy, které ho zaujaly a vyrobil je z různých krabiček. Pak jsme vše společně všechny domy rozmístili na podložku tak, aby se maketa co nejvíce podobala městu.

Další týden jsme si řekli něco o tom, že žijeme v České republice, ukázali jsme si vlajku a mapku Česka jsme si vymalovali. Každý si zkusil postavit domeček z různého materiálu. Někdo z dřevěných kostek, někdo z lega nebo papíru. Uprostřed týdne jsme si užili druhou hodinu plavání. Všechny nás Katka zvážila, změřila a vyptala se na různé otázky. Z odpovědí a našich fotek vznikly knihy, které dáme do časové schránky. V pátek nás ve školce Štěpánka zaujala francouzštinou, učili jsme se barvy.

Poslední týden v září, byl pro nás trochu slavnostní, protože jsme pozvali rodiče na slavnostní zakopání časové schránky, všem jsme ukázali naši maketu Volyně a zarecitovali jsme jim básničku, kterou jsme se naučili. Také jsme se naučili barvy v angličtině, zazpívali jsme anglickou písničku o duze a každý si svou duhu vyrobil.

Další příspěvky…