září 2020 v dětské skupině a dětském klubu

Written by admin

30 září, 2020

dětské skupině jsme zahájili společně s rodiči. Seznámili jsme se v kruhu a zahráli jsme si několik her na procvičení našich jmen. Po svačince, jsme se vrátili s rodiči k pracovním stolečkům a vyplnili jsme si naše vzpomínkové listy. Potom jsme se přesunuli do kina, kde jsme shlédli divadelní pohádku Bramborové království. Další dny jsme pokračovali v seznamování a poznávání prostor školky. Mluvili jsme o pravidlech, která bychom chtěli, aby se ve školce dodržovaly. Seznámili jsme se písmenky, protože jsme si sami podepsali své jmenovky v šatně. Chodili jsme ven a poznávali okolí naší školky. V pátek nám zavítala Štěpánka s francouzštinou a byli jsme nadšení.
Další týden nás provázelo téma rodina. Mluvili jsme o té lidské i zvířecích. V anglické dny jsme si zazpívali písničky Old McDonald a Finger Family. Použili jsme vyrobené loutky. Mluvili jsme také o vývojových fázích člověka od miminka až po smrt. Odpoledne jsme věnovali výrobě domečků. Sestavili jsme z nich vlastní město.
Následující týden jsme se drželi tématu naše město. Řekli jsme si, jaké jsou rozdíly mezi městem a vesnicí. V anglické dny jsme se naučili větu I live in city/village. Prošli jsme si Volyni a zastavovali jsme se u významných budov jako zdravotní středisko, lékárna, knihovna, řeznictví, muzeum, infocentrum…. Venku jsme si také vyzkoušeli spojovací aktivitu. Rozdali jsme si kartičky, spojovali jsme se podle toho, jaké kartičky k sobě patřily. Pošta-dopisy, autobusové nádraží – jízdenka, vlakové nádraží – vlak, řeznictví – maso…. Protože bylo opravdu letní počasí, vyzkoušeli jsme řeku a vydrželi jsme tam opravdu krátce, protože voda byla studená.
Poslední zářijový týden jsme si zazpívali písničku Head, schoulders, knees and toes a naučili se části těla anglicky. Vyzkoušeli jsme si vyrobit vlastní domečky, do kterých jsme si museli nejprve vystříhat a pak nalepit jeho části. V polovině týden, jsme byli na výletě. Zavítali jsme na včelí stezku, kterou jsme si moc užili. Konec týdne jsme věnovali přípravám na bleší trh a vytvářeli jsme podzimní stromy.
Na samém konci měsíce jsme si na dvorečku uspořádali bleší trh pro rodiče a známé. Z části byl pojatý i jako foodfestival.
 


 
 
 

Školní rok jsme v dětském klubu zahájili pohádkou Bramborové království. Seznamovali jsme se s pravidly naší třídy a učili se porozumět emocím.
V dalších týdnech jsme si povídali o různých rodinách a domovech. Poznávali jsme město, ve kterém žijeme. Navštívili jsme Andělíček, infocentrum, muzeum, knihovnu a vytvořili jsme vlastní město z krabiček.
Povídali jsme si o svatém Václavovi, který nás i navštívil a podnikli jsme výlet ke svaté Ludmile. Protože nám počasí přálo, často jsme chodili ven.
Na konci měsíce proběhl bleší trh. Při jeho plánování jsme si vyzkoušeli i skutečné nakupování surovin na výrobu vlastních zákusků do naší cukrárny. Děti si užily samotnou přípravu i průběh trhu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]]>

Další příspěvky…