září 2020 ve škole ve Strakonicích

Written by admin

6 října, 2020

škole ve Strakonicích. V naší třídě jsme přivítali 6 prvňáčků, 1 druháka a 1 páťáka. Společný den jsme zahájili seznamovací hrou a vyrobili si vzpomínkové hrníčky. První školní den jsme si všichni užili a už se těšili, až odstartujeme naší společnou cestu za vzděláním.
Měsíc září se nesl v duchu seznámení. Jelikož máme třídu ve Strakonicích prvním rokem, museli jsme se všichni seznámit, poznat naši třídu, školu, okolí a sebe navzájem. Vytvořili jsme si společná třídní pravidla, narozeninové dorty a svíčky se jmény, nazdobili boxy na materiály a popsali vlastní pracovní prostor. Začali jsme se poznávat, naučili jsme se, jak spolupracovat, jak spolu komunikovat, když se nám něco nelíbí, a jak umět podat pomocnou ruku.
Kromě organizačních, seznamovacích a odpočinkových činností jsme se začali pomalu učit. Naučili jsme se první písmena a počítat do 8. Děti se také seznámily hned se dvěma cizími jazyky, a to anglickým a francouzským. Z anglického jazyka jsme se naučili pozdravy, představení se, barvy, čísla, ovoce a zeleninu. Francouzský jazyk nám krásně zahájila Štěpánka, která s dětmi zazpívala francouzskou písničku a navnadila děti na nový cizí jazyk. Matematiku a anglický jazyk jsme rovněž vyzkoušeli v praxi a s Hankou si vytvořili papírový létající balón, podzimního draka a frotáž z listů. Poznávali jsme hudební nástroje, zkoušeli rytmus a užili si relaxační muzikoterapii.
V rámci měsíčního tématu: „Svět kolem nás“ jsme během projektových dní vytvořili naučnou stezku pro děti i širokou veřejnost, kterou si mohou projít po Strakonicích, a dozvědět se informace o strakonických příbězích předávaných z generace na generaci, či písemně doložených. Děti vytvořily k příběhům ilustraci a společně s příběhy vyrobily vlastní naučnou destičku. Také jsme se seznámili s mapou, turistickými značkami a zahráli si hru, ve které jsme se orientovali podle předepsané mapky. Povídali jsme si o lidech okolo nás, naší rodině, příbuzných a nejbližších přátelích. Naše měsíční téma krásně shrnula etnografka, Irena Novotná, která se zabývá tradicemi, historií a hudbou Strakonic. Přinesla dětem na ukázku dudy, staré hudební nástroje a předala nám stručnou historii Strakonic. Nakonec jsme si všichni zatančili taneček za doprovodu hudebních nástrojů.
První měsíc jsme zahájili i prvním společným výletem, a to do Horažďovic, na den řemesel. Děti si vyzkoušely stará řemesla, jako výrobu dřevěné lžíce na řezbářském stroji, čistit vlnu, tkát na tkalcovském stavu a příst na kolovrátku. Na závěr si děti upekly perníčky, na které netrpělivě čekaly a po upečení snědly. V polovině měsíce jsme se vydali do městské knihovny, ve které jsme se seznámili s prostorem a dozvěděli jsme se zajímavosti o našich jménech. Na konci měsíce jsme vyrazili za našimi kamarády do školy ve Volyni a společně ukončili měsíc září na bleším trhu.
Září jsme si všichni moc užili a již se těšíme na říjen, ve kterém nás čeká téma: „Svět uvnitř nás“. Budeme poznávat lidské tělo po stránce fyzické, psychické i duševní a také nás čekají lekce bruslení. Už se moc těšíme!
 

]]>

Další příspěvky…

leden 2021 ve škole ve Strakonicích

leden 2021 ve škole ve Strakonicích

Měsíc leden byl pro nás ve třídě ve Strakonicích znamením nového začátku. První týden po Vánocích jsme shrnuli, co vše...