Září ve Škole Volyňce

Written by admin

12 října, 2016

     Celý měsíc utekl jako voda ve Volyňce, kterou jsme při mnoha procházkách pozorovali.

Hlavní důraz byl kladen na poznávání. Vzájemné poznávání dětí i dospělých, zapamatování si a používání jmen všech zúčastněných, oslovování křestním jménem. Hlavním tématem měsíce byla orientace v prostoru – poznávání školy, jejího bezprostředního okolí, ale i vzdálenějších míst ve městě (Andělíček, Malsička, Děkanský vrch, rybníky na Hradčanech, řeka směrem po proudu do Valchy, Ostrovec, hřiště v Bezručových sadech, náměstí s radnicí). S tím souvisí osvojení zásad chování na vycházkách a pravidla správného přecházení. Přitom jsme venku hráli spoustu her, zařádili si na balících sena, pouštěli v řece vlastnoručně vyrobené papírové lodičky, povídali si o stromech (části stromu, druhy, růst, péče, ochrana, strom jako domeček pro živočichy) a jeden papírový jsme si ve školce vyrobili a ozdobili ho nasbíranými listy. Dále jsme se zaměřili na život a význam včel, s úžasem shlédli video (21 denní vývoj včely v jedné minutě),lupou jsme pozorovali včelí plástve, zkoumali včelí produkty (med, pyl, vosk, propolis) a prováděli množství her a aktivit na toto téma.

Další příspěvky…